Premiéra Letného oratka

Vytlačiť

Pobytové tábory sa nám tohto roku nepodarilo uskutočniť, a tak na rad prišiel nový projekt: Letné oratko. Oratko pochádza zo slova oratórium, miesto modlitby a spoločenstva. Jeho zakladateľom bol sv. Filip Neri už v 16. stor. a don Bosco oratórium rozvinul do podoby, akú v našich saleziánskych strediskách poznáme dnes.

Päť dní, päť rôznych tém. Každý deň sme začali sv. omšou, kde nás kňaz povzbudil ku konkrétnemu predsavzatiu v daný deň. V prvý deň sme sa vybrali na veľkú lúku nad Námestovom, kde sme si zahrali staré indiánske hry: indiánsky baseball, indiánsku paličku, biges a šatkovú vojnu. Druhý deň bol rezervovaný pracovným dielňam a workshopom. Najväčší záujem bol o tanečnú súťaž Just Dance a výrobu pískacích tričiek. Tretí deň smerovali naše kroky do lesa a cestou späť sme sa zastavili na inej lúke, kde sme sa naučili nové hry: Frisbee a Ringo. Štvrtkový športový deň narušilo spočiatku daždivé počasie. Deti viac lákali virtuálne športy než stolný futbal či stolný tenis, no turnaju vo vybíjanej neodolal nikto. Piatok patril mestskej hre, kedy deti lúštili tajničky a hľadali zaujímavé miesta v centre mesta. Záver patril piškvorkám.

Spočiatku 45, nakoniec až 60 detí bolo rozdelených do štyroch skupín, veľká vďaka patrí animátorom, ktorí prevzali úlohu vedúcich skupín. Vďaka patrí aj animátorom, ktorí pripravili program jednotlivých dní.

Fotky z 1. dňa

 • 2020_07_13_letne_oratko01
 • 2020_07_13_letne_oratko02
 • 2020_07_13_letne_oratko03
 • 2020_07_13_letne_oratko04
 • 2020_07_13_letne_oratko05
 • 2020_07_13_letne_oratko06
 • 2020_07_13_letne_oratko07
 • 2020_07_13_letne_oratko08
 • 2020_07_13_letne_oratko09
 • 2020_07_13_letne_oratko10
 • 2020_07_13_letne_oratko11
 • 2020_07_13_letne_oratko12
 • 2020_07_13_letne_oratko13
 • 2020_07_13_letne_oratko14
 • 2020_07_13_letne_oratko15
 • 2020_07_13_letne_oratko16
 • 2020_07_13_letne_oratko17
 • 2020_07_13_letne_oratko18
 • 2020_07_13_letne_oratko19
 • 2020_07_13_letne_oratko20
 • 2020_07_13_letne_oratko21
 • 2020_07_13_letne_oratko22
 • 2020_07_13_letne_oratko23
 • 2020_07_13_letne_oratko24
 • 2020_07_13_letne_oratko25
 • 2020_07_13_letne_oratko26
 • 2020_07_13_letne_oratko27
 • 2020_07_13_letne_oratko28
 • 2020_07_13_letne_oratko29
 • 2020_07_13_letne_oratko30
 • 2020_07_13_letne_oratko31
 • 2020_07_13_letne_oratko32
 • 2020_07_13_letne_oratko33
 • 2020_07_13_letne_oratko34
 • 2020_07_13_letne_oratko35
 • 2020_07_13_letne_oratko36
 • 2020_07_13_letne_oratko37
 • 2020_07_13_letne_oratko38
 • 2020_07_13_letne_oratko39
 • 2020_07_13_letne_oratko40
 • 2020_07_13_letne_oratko41
 • 2020_07_13_letne_oratko42
 • 2020_07_13_letne_oratko43
 • 2020_07_13_letne_oratko44

Fotky z 2. dňa

 • 2020_07_14_letne_oratko01
 • 2020_07_14_letne_oratko02
 • 2020_07_14_letne_oratko03
 • 2020_07_14_letne_oratko04
 • 2020_07_14_letne_oratko05
 • 2020_07_14_letne_oratko06
 • 2020_07_14_letne_oratko07
 • 2020_07_14_letne_oratko08
 • 2020_07_14_letne_oratko09
 • 2020_07_14_letne_oratko10
 • 2020_07_14_letne_oratko11
 • 2020_07_14_letne_oratko12
 • 2020_07_14_letne_oratko13
 • 2020_07_14_letne_oratko14
 • 2020_07_14_letne_oratko15
 • 2020_07_14_letne_oratko16
 • 2020_07_14_letne_oratko17

Fotky z 3. dňa

 • 2020_07_15_letne_oratko01
 • 2020_07_15_letne_oratko02
 • 2020_07_15_letne_oratko03
 • 2020_07_15_letne_oratko04
 • 2020_07_15_letne_oratko05
 • 2020_07_15_letne_oratko06
 • 2020_07_15_letne_oratko07
 • 2020_07_15_letne_oratko08
 • 2020_07_15_letne_oratko09
 • 2020_07_15_letne_oratko10
 • 2020_07_15_letne_oratko11
 • 2020_07_15_letne_oratko12
 • 2020_07_15_letne_oratko13
 • 2020_07_15_letne_oratko14
 • 2020_07_15_letne_oratko15
 • 2020_07_15_letne_oratko16
 • 2020_07_15_letne_oratko17
 • 2020_07_15_letne_oratko18
 • 2020_07_15_letne_oratko19
 • 2020_07_15_letne_oratko20
 • 2020_07_15_letne_oratko21
 • 2020_07_15_letne_oratko22
 • 2020_07_15_letne_oratko23
 • 2020_07_15_letne_oratko24
 • 2020_07_15_letne_oratko25
 • 2020_07_15_letne_oratko26
 • 2020_07_15_letne_oratko27
 • 2020_07_15_letne_oratko28
 • 2020_07_15_letne_oratko29
 • 2020_07_15_letne_oratko30

Fotky zo 4. dňa

 • 2020_07_16_letne_oratko01
 • 2020_07_16_letne_oratko02
 • 2020_07_16_letne_oratko03
 • 2020_07_16_letne_oratko04
 • 2020_07_16_letne_oratko05
 • 2020_07_16_letne_oratko06
 • 2020_07_16_letne_oratko07
 • 2020_07_16_letne_oratko08
 • 2020_07_16_letne_oratko09
 • 2020_07_16_letne_oratko10
 • 2020_07_16_letne_oratko11
 • 2020_07_16_letne_oratko12
 • 2020_07_16_letne_oratko13
 • 2020_07_16_letne_oratko14
 • 2020_07_16_letne_oratko15
 • 2020_07_16_letne_oratko16
 • 2020_07_16_letne_oratko17
 • 2020_07_16_letne_oratko18
 • 2020_07_16_letne_oratko19

Fotky z 5. dňa

 • 2020_07_17_letne_oratko01
 • 2020_07_17_letne_oratko02
 • 2020_07_17_letne_oratko03
 • 2020_07_17_letne_oratko04
 • 2020_07_17_letne_oratko05
 • 2020_07_17_letne_oratko06
 • 2020_07_17_letne_oratko07
 • 2020_07_17_letne_oratko08
 • 2020_07_17_letne_oratko09
 • 2020_07_17_letne_oratko10
 • 2020_07_17_letne_oratko11
 • 2020_07_17_letne_oratko12
 • 2020_07_17_letne_oratko13
 • 2020_07_17_letne_oratko14
 • 2020_07_17_letne_oratko15
 • 2020_07_17_letne_oratko16
 • 2020_07_17_letne_oratko17
 • 2020_07_17_letne_oratko18
 • 2020_07_17_letne_oratko19
 • 2020_07_17_letne_oratko20
 • 2020_07_17_letne_oratko21
 • 2020_07_17_letne_oratko22
 • 2020_07_17_letne_oratko23
 • 2020_07_17_letne_oratko24
 • 2020_07_17_letne_oratko25
 • 2020_07_17_letne_oratko26
 • 2020_07_17_letne_oratko27
 • 2020_07_17_letne_oratko28
 • 2020_07_17_letne_oratko29
 • 2020_07_17_letne_oratko30
 • 2020_07_17_letne_oratko31
 • 2020_07_17_letne_oratko32
 • 2020_07_17_letne_oratko33
 • 2020_07_17_letne_oratko34
 • 2020_07_17_letne_oratko35
 • 2020_07_17_letne_oratko36
 • 2020_07_17_letne_oratko37
 • 2020_07_17_letne_oratko38
 • 2020_07_17_letne_oratko39
 • 2020_07_17_letne_oratko40
 • 2020_07_17_letne_oratko41
 • 2020_07_17_letne_oratko42
 • 2020_07_17_letne_oratko43
 • 2020_07_17_letne_oratko44
 • 2020_07_17_letne_oratko45
 • 2020_07_17_letne_oratko46
 • 2020_07_17_letne_oratko47