Jarný animátorský tábor

Vytlačiť

Nielen deti potrebujú tábory, ale aj naši animátori, povedali si starší animátori a pre svojich mladších kolegov zorganizovali zážitkový víkend na upevnenie animátorskej partie.

Po dvoch rokoch útlmu činnosti v našom stredisku zapríčinenom pandémiou to naši animátori konečne roztočili. 36 mladých stredoškolákov prijalo pozvanie na teambuildingový víkend, ktorý sa uskutočnil v dňoch 1.-3. apríla 2022 na internáte SSŠ Educo na Slanickej osade. Obrazom, ktorý sprevádzal mladých celý víkend bol strom. Aktivity vychádzajúce z koreňa boli zamerané na oživenie spomienok z detstva a ich začiatkov v saleziánskom stredisku. Kmeň im pripomenul prostredníctvom štyroch blokov, že každý strom musí čerpať živiny z pôdy, aby mohol prinášať ovocie a že ľahšie sa žije stromom pohromade v lese ako jednotlivcom. Tretí deň patril plodom, ktoré strom produkuje: mladí rozmýšľali ako by konkrétne mohli svoje dary a talenty využiť pre druhých.

Do organizácie boli okrem dvoch bratov saleziánov zapojení ďalší desiati starší študujúci, či pracujúci animátori. Spätná väzba účastníkov bola pozitívna, z víkendu si odnášali nové, či upevnené priateľstvá.

video: Monika Huráková