Pôstne popoludnia 2022

Vytlačiť

V čase kedy omicron na Slovensku doznieval a opatrenia sa začali uvoľňovať sme v našom saleziánskom stredisku pomaly rozbiehali aktivity aj pre rodiny s deťmi, kreatívne pôstne popoludnia boli jedným z nich.

Na prvom popoludní sme sa dotkli výtvarnou formou siedmich skutkov telesného milosrdenstva a popritom zahrali aj spoločenské hry. Druhé a tretie popoludnie patrilo výtvarnej tvorbe: maľovali sme na všetko, čo sme našli: papier, stužky i kamene. Štvrté popoludnie patrilo výrobe korbáčov a veľkonočných kraslíc. Do aktivít boli naplno vložení saleziáni spolupracovníci.