Jozef Marko

markoPochádzam z východného Slovenska, z malebnej obce Koškovce – okres Humenné. Narodil som sa 15.5.1974 v Humennom. Mám štyroch súrodencov, dvoch mladších a dvoch starších. Najmladšia setra Maťa, je aj rehoľnou sestrou saleziánkou. Saleziánov som spoznal vďaka mladšiemu bratovi počas štúdii na SOU Služieb v Humennom, kedy sa začalo rodiť aj moje saleziánske povolanie. Po skončení štúdii na SOU a maturitnej nadstavbe, som nastúpil na jeden rok vojenskej služby. Počas tohto obdobia moje rozhodnutie pre saleziánske povolanie dozrievalo aj prostredníctvom rozhovorov so saleziánmi. Po ukončení vojenčiny a na odporúčanie saleziána don Vladimíra Feketeho som sa prihlásil do saleziánskej formácie – ašpirantky.

Saleziánom som sa stal zložením prvých rehoľných sľubov 16.8.1997 v Poprade s úmyslom stať sa aj kňazom. Moje prvé dva roky saleziánskeho života a formácie pokračovali na filozoficko – pedagogických štúdiách v Žiline, kde som prvýkrát spoznal aj don Jožka Sobotu. V Žiline som prežil ďalšie dva pekné roky asistencie v žilinskom oratku. Teologické štúdia som absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave, počas ktorých som zložil doživotné sľuby 12.7.2003, a zavŕšil ich kňazskou vysviackou 12.8.2005 v Košiciach. Moje prvé roky kňazského života som intenzívne prežíval v košickej komunite na Kalvárii, kde mi bola zverená pastoráciy mládeže a oratko. Po troch rokoch ma provinciál don Karol Maník poslal do komunity v Michalovciach, kde som prevzal službu ekonóma a bola mi zverená aj služba delegáta pre saleziánov spolupracovníkov. Tu som zakúsil aj farskú pastoráciu ako kaplán v saleziánskej farnosti, kde som sa venoval aj pastorácii v miestnom oratku a mládežníckom stredisku. Počas dvoch rokov som mal možnosť zažiť silnú skúsenosť aj s rómskou pastoráciou v osade Angi mlyn, ktorá vtedy bola zverená saleziánskej farnosti v Michalovciach.

Po šiestich rokoch v michalovskej komunite ma nový, už zosnulý, provinciál don Jozef Ižold poslal v lete 2014 do komunity tu v Námestove. Tu som zažil malý klimatický šok :-). Po šiestich rokoch v michalovskom podnebí, kde teplota v lete ani v noci neklesla pod 20 ℃, som tu prvýkrát v živote zakúsil v júli počas chlapčenského tábora na Slanej Vode aj prízemný mráz. V miestnej komunite mi bola zverená služba delegáta saleziánom spolupracovníkom na Hornej Orave. Pomáhal som a naďalej pomáham bratom v pastorácii deti a mladých v miestnom stredisku – stretká, výlety, tábory, duchovné obnovy a duchovné cvičenia pre rôzne skupiny.

Od roku 2015 som v službe direktora miestnej komunity. Som vďačný Pánu Bohu za život v tomto diele, za bratov v komunite a za nesmierne štedrých ľudí – saleziánska rodina a dobrodinci - voči nám saleziánom a nášmu dielu.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center