ASC - Združenie saleziánov spolupracovníkov

Svätý Ján Bosco, ktorý založil rozsiahle dielo na záchranu mládeže už od počiatku pozýval k spolupráci všetkých ľudí, ktorým ležalo na srdci dobro mladých. Jeho prvotnou víziou bolo združiť v jednej kongregácií všetkých – kňazov, rehoľníkov i laikov. S touto myšlienkou, ktorou predbehol dobu o 100 rokov, neuspel a tak v roku 1874 zakladá rehoľnú spoločnosť sv. Františka Saleského a o dva roky neskôr Združenie saleziánov spolupracovníkov. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.

Saleziánske dielo na Orave začína príchodom saleziána don Jozefa Sobotu do Námestova, ktorý tu postupne rozvíja prácu s mladými. Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov vznikajú prvé spoločenstvá. Niektoré z nich sa v ilegalite postupne sformovali do podoby dnešného Združenia, ktoré má v súčasnosti okolo 40 členov.

 Z projektu apoštolského života Združenia saleziánov spolupracovníkov vyberáme:

Prežívame saleziánskeho ducha v bežných situáciách života a práce, s citlivosťou a vlastnosťami charakteristickými pre laika, a šírime jeho hodnoty vo svojom prostredí. (čl.4 Pravidiel) Uskutočňujeme svoj apoštolát na prvom mieste prostredníctvom každodenných povinností. Animovaní saleziánskym duchom preukazujeme prednostnú pozornosť mladým, zvlášť najchudobnejším. Podporujeme a bránime hodnotu rodiny ako základnej bunky spoločnosti i Cirkvi a usilujeme sa budovať ju ako „domácu cirkev“ podľa pedagogiky dobroty vlastnej preventívnemu systému. (čl.8 Pravidiel)

Ako sa možno stať saleziánom spolupracovníkom?

Ak niekoho priťahuje práca s mládežou a s ľudovými vrstvami, dovŕšil 18 rokov a cíti, že ho Boh volá ku trvalejšej spolupráci na projekte don Bosca – musí absolvovať zodpovednú prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou, nadviaže osobné vzťahy so spolupracovníkmi, prehĺbi svoj život viery a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom, ktorý má morálnu záväznosť, nie právne dôsledky. Kto sa chce dozvedieť viac, nech sa skontaktuje s ktorýmkoľvek členom Združenia, alebo saleziánom.

Naším základným poslaním je práca vo farnostiach v ktorých žijeme. Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale snažíme sa podľa svojich schopností slúžiť všetkým, čo nás potrebujú. Spolupracujeme so saleziánmi na rôznych aktivitách pre mladých. Nemáme žiadne povinné špeciálne modlitby alebo pobožnosti. V duchu sv. Františka Saleského sa usilujeme premeniť celý život na modlitbu.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center