V Taktovke nájdete predstavenie Strenny Hlavného predstaveného Saleziánov dona Bosca na rok 2020, slovko o budúcom slovenskom provinciálovi don Petrovi Timkovi, príhovory z pohrebu dona Jozefa Sobotu a spomienky na nedávne akcie.

Prinášame vydanie Taktovky v roku 2018, ktorej podstatou je rozhovor a spomienky dona Jozefa Sobotu pri príležitosti jeho deväťdesiatich narodenín.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center