Adma 2018 3

Mária nás volá, aby sme boli otvorení a žili podľa Božích prikázaní

Adma 2018 3JezisZo všetkého najviac cítime, že musíme vyjadriť našu hlbokú vďačnosť Ježišovi a Márií za životaschopnosť nášho združenia a za znaky milosti, ktoré ho sprevádzajú. V každom mesiaci, ktorý uplynie, vidíme ako naše združenie ADMA rastie a upevňuje sa a zbierame ovocie jeho pastoračnej a apoštolskej plodnosti. V tejto atmosfére milosti nás Mária pozýva, aby sme boli otvorení a žili podľa prikázaní, ktoré nám Boh dal. Sú to slová života, ktoré vedú k spáse. Keď čítame pravidlá ZMP napísané Don Boscom, zbadáme, že založil združenie predovšetkým na obranu a šírenie Božích prikázaní, ktoré sú „Božím právom“, s vedomím, že iba vtedy, keď ony budú dodržiavané, ľudské práva budú rešpektované. Je to o milovaní “Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je to najväčšie a prvé prikázanie.“ To znamená, s jeho milosťou prekonávať zvádzania a pokušenia sveta, tak ako nás to pozýva osláviť liturgia krstu vo Veľkonočnej vigílii, hľadiac na ľudstvo a všetky Božie stvorenia s rešpektom a láskou.

Aby sme mohli žiť v poslušnosti Bohu a jeho vôli je nevyhnutné, aby sme kráčali spolu. Článok 1 našich pravidiel hovorí: „My kresťania sa musíme v týchto ťažkých časoch zjednotiť. Povedomie, že patríme medzi mnohých, čo konajú dobro, nás povzbudzuje bez toho, žeby sme si to uvedomovali.“ To nám pripomína, že máme byť zjednotení v konaní dobra: zjednotení v boji proti zlu, zjednotení, aby sme sa navzájom posilňovali, aby sme sa duchovne spájali a spolupracovali v apoštoláte.

Vyzýva nás najmä, aby sme zostali zjednotení vo viere, aby sme sa nenechali oklamať a nadali zviesť spôsobom myslenia, ktorý vedie k ľahostajnosti a opusteniu viery. Povzbudzuje nás v našich záväzkoch voči evanjelizácií, životu, rodine a výchove. Byť zjednotení v modlitbe a v konaní dobra je znakom lásky Boha a Panny Márie pre tých, ktorí tú lásku nepoznajú, a umožňuje nám šíriť pokoj a lásku medzi ľuďmi.

Prajeme vám požehnanú Veľkú noc, tajomstvo v ktorom Boh vyjavil všetku svoju lásku k ľudstvu a dôverne sa s ním spojil. Pozývame vás, aby ste vo svojich skupinách a rodinách podporovali modlitbu ako privilegovaný prostriedok na vyjadrenie a posilnenie našej viery vo veľkonočné tajomstvo. Tento rok pripadla oslava Veľkej noci na 1. apríla, výročie kanonizácie nášho Otca a zakladateľa Dona Bosca v roku 1934. Prajeme Vám šťastné a požehnané prežitie Veľkej noci vo vzkriesenom Pánovi a v radosti Márie Pomocnice kresťanov!

Renato Valera, predseda

don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Strana 1 z 42

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center