Podarilo sa! Pán Boh nám doprial zorganizovať Konferenciu saleziánov spolupracovníkov (ASC) po viac ako dvojročnej odmlke spôsobenej epidémiou koronavírusu. A tak tohto roku, 15. januára, sa v obmedzenom režime stretlo 37 saleziánov spolupracovníkov v saleziánskom stredisku v Námestove, aby zhodnotili svoju doterajšiu apoštolskú činnosť, svoj apoštolský život. Cieľom stretnutia bola tiež voľba novej rady saleziánov spolupracovníkov na ďalšie trojročné obdobie. Pozvanie prijali aj naši bratia saleziáni zo strediska a koordinátor Združenia Márie Pomocnice (ADMA), Pavol Šelian.

Dávnejšie sa už hovorilo, že páračky sa chystajú. A my sme sa tešili, aby sme zaspomínali na časy, keď to v domácnostiach našich mám a starých mám bolo bežné....

Aj saleziáni spolupracovníci sa svojou scénkou „Slovko do uška“ zapojili do Akadémie, pripravenej k oslave dona Bosca. V dvoch predstaveniach za sebou mohli diváci 2. februára 2020 zhliadnuť na javisku stovku hercov.

Konferencia saleziánov spolupracovníkov je slávnostný okamih, kedy tak, ako v rodine, keď je sviatok, prichádzame medzi svojich blízkych, bratov a sestry, sadáme za slávnostne prestretý stôl, aby sme sa spolu stretli, porozprávali, ale aj zhodnotili náš život, našu apoštolskú činnosť v stredisku. Poukázali na to dobré, ale aj horšie, čo sme zažili.... No a tiež určili líniu do budúceho roka a stanovili určité ciele. Tou líniou je pre nás strenna , hlavná myšlienka, ktorú každý rok ponúka náš hlavný predstavený don Artime.  Na rok 2020 sa nám ponúka takáto myšlienka: „Dobrí kresťania a čestní občania!“

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center