markoPochádzam z východného Slovenska, z malebnej obce Koškovce – okres Humenné. Narodil som sa 15.5.1974 v Humennom. Mám štyroch súrodencov, dvoch mladších a dvoch starších. Najmladšia setra Maťa, je aj rehoľnou sestrou saleziánkou. Saleziánov som spoznal vďaka mladšiemu bratovi počas štúdii na SOU Služieb v Humennom, kedy sa začalo rodiť aj moje saleziánske povolanie. Po skončení štúdii na SOU a maturitnej nadstavbe, som nastúpil na jeden rok vojenskej služby. Počas tohto obdobia moje rozhodnutie pre saleziánske povolanie dozrievalo aj prostredníctvom rozhovorov so saleziánmi. Po ukončení vojenčiny a na odporúčanie saleziána don Vladimíra Feketeho som sa prihlásil do saleziánskej formácie – ašpirantky.

Saleziánom som sa stal zložením prvých rehoľných sľubov 16.8.1997 v Poprade s úmyslom stať sa aj kňazom. Moje prvé dva roky saleziánskeho života a formácie pokračovali na filozoficko – pedagogických štúdiách v Žiline, kde som prvýkrát spoznal aj don Jožka Sobotu. V Žiline som prežil ďalšie dva pekné roky asistencie v žilinskom oratku. Teologické štúdia som absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave, počas ktorých som zložil doživotné sľuby 12.7.2003, a zavŕšil ich kňazskou vysviackou 12.8.2005 v Košiciach. Moje prvé roky kňazského života som intenzívne prežíval v košickej komunite na Kalvárii, kde mi bola zverená pastoráciy mládeže a oratko. Po troch rokoch ma provinciál don Karol Maník poslal do komunity v Michalovciach, kde som prevzal službu ekonóma a bola mi zverená aj služba delegáta pre saleziánov spolupracovníkov. Tu som zakúsil aj farskú pastoráciu ako kaplán v saleziánskej farnosti, kde som sa venoval aj pastorácii v miestnom oratku a mládežníckom stredisku. Počas dvoch rokov som mal možnosť zažiť silnú skúsenosť aj s rómskou pastoráciou v osade Angi mlyn, ktorá vtedy bola zverená saleziánskej farnosti v Michalovciach.

Po šiestich rokoch v michalovskej komunite ma nový, už zosnulý, provinciál don Jozef Ižold poslal v lete 2014 do komunity tu v Námestove. Tu som zažil malý klimatický šok :-). Po šiestich rokoch v michalovskom podnebí, kde teplota v lete ani v noci neklesla pod 20 ℃, som tu prvýkrát v živote zakúsil v júli počas chlapčenského tábora na Slanej Vode aj prízemný mráz. V miestnej komunite mi bola zverená služba delegáta saleziánom spolupracovníkom na Hornej Orave. Pomáhal som a naďalej pomáham bratom v pastorácii deti a mladých v miestnom stredisku – stretká, výlety, tábory, duchovné obnovy a duchovné cvičenia pre rôzne skupiny.

Od roku 2015 som v službe direktora miestnej komunity. Som vďačný Pánu Bohu za život v tomto diele, za bratov v komunite a za nesmierne štedrých ľudí – saleziánska rodina a dobrodinci - voči nám saleziánom a nášmu dielu.

kalataNarodil som sa v marci 1983 a pochádzam z mestečka Bardejov, kde som vyrastal s bratom v blízkosti saleziánskeho domu a kostolíka, kde saleziáni pôsobili. Ako správny oratorián som od svojich 10 rokov navštevoval všetky krúžky, ktoré pre nás saleziáni organizovali. Tak som do 18 rokov prežil krásne dospievanie, kde v partii animátorov a v láske k prírode klíčilo to, čo doteraz odhaľujem.

Začal som formáciu a po maturite na gymnáziu moje kroky smerovali do Michaloviec a Popradu, kde som v roku 2003 zložil rehoľné sľuby ako salezián laik (koadjútor). Nasledovala formácia v Žiline, následná prax na internáte SOŠ sv. Jozefa robotníka v Žiline a dvojročné štúdium v Turíne pri donovi Boscovi. Po ňom ma predstavení poslali do novootvoreného domu v Košiciach na Troch hôrkach, kde som zložil doživotné sľuby a doštudoval učiteľstvo filozofie a náboženstva. V komunite bratov a sestier, som okrem iného, viedol chlapčenský spevácky zbor, venoval sa hudbe (rôzne nástroje, tvorba spevníkov) a mladým, s ktorými som prežil 9 pekných rokov.

V Námestove som od júna 2018, kde pokračujem v tom, v čom ma asi Pán Boh najviac obdaril. Veľmi rád objavujem krásu Boha v ľuďoch cez stretnutia, v prírode cez drevo a bonsaje a v hudbe cez harmóniu a hru na hudobných nástrojoch.

zauskaNarodil som sa v Selciach pri Banskej Bystrice. Vyštudoval som vysokú školu elektrotechnickú v Bratislave. S don Boscom som sa prvý krát stretol v roku 1968 ako turista s gymnazistami z Námestova, ktorých učil don Sobota.

Saleziánom som od roku 1976. Za totality som pôsobil v komunitách v Bratislave, vo Zvolene, v Žiari nad Hronom, v Novej Bane, v Nitre a v Trenčíne. Po roku 1990 som bol v službe magistra novicov v Poprade, neskôr direktorom v Prešove, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Šaštíne. Od roku 2007 patrím do námestovskej komunity. Po smrti dona Sobotu som najstarším členom komunity.

Som delegátom pre miestnu skupinu Združenia ADMA – ZMP v našom námestovskom stredisku. Okrem toho sa venujem mladým rodinám a ich deťom. Najväčšiu časť kňazskej služby venujem vysluhovaniu sviatosti pokánia a sprevádzaniu v rozhovoroch.

Mám rád futbal a všetky druhy športu napr. volejbal, lyžovanie, bežky. Rád čítam a študujem. Krásy prírody obdivujem na každodenných prechádzkach.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center