1. obdobie - príprava diela

september 1958

príchod Jozefa Sobotu


don Jozef Sobota prichádza na Oravu ako stredoškolský profesor a tajný mladý rehoľník, začína učiť na SVŠ (Stredná všeobecnovzdelávacia škola) a tajne apoštoluje

donSobota1958 zmensena

september 1958

17.8.1964

tajná vysviacka

don Jozef Sobota prijíma tajnú vysviacku v Poľsku z rúk vtedajšieho arcibiskupa Karola Wojtylu

1964 vysviackaPL

máj 1965

triedne tablo

v školskom roku 1964/65 končí prvá trieda, ktorej bol don Sobota triednym profesorom

1965 triedny prof

máj 1965

1975

ťažšie časy

don Jozef Sobota prichádza o prácu na gymnáziu, zamestná sa ako vodohospodár (viac životopis)

1977

stavba chát

don Jozef Sobota svojpomocne stavia s chlapcami a ich príbuzními dve chaty na Slanej vode, Chatu mamy Margity (pri vleku) a Chatu Dominika Savia

1977

silvester 1979

silvester na chate

prvý Silvester na polo-dokončenej Chate Mamy Margity, v 1982 sa už používajú obe chaty  

1.1.1980

prvý spolupracovník

Štefan Bulák z Novote vo Zvolene skladá (ako prvý oravák) svoje prísľuby k saleziánskym spolupracovníkom - ASC 

1.1.1980

po 1989

po prevrate

po prevrate don Jozef Sobota zostáva vo svojom byte, chodieva vyučovať pedagogiku mladých saleziánov do Žiliny, spovedáva, pravidelne slúžieva sv. omše vo Vasiľove

1889 vByte

7.9.1991

vznik strediska spolupracovníkov

vzniká stredisko saleziánov spolupracovníkov Horná Orava ASC (došlo k oddeleniu od strediska Liptov - Orava), delegát prichádza na víkend zo Žiliny (foto rok 1994)

1994 ASCnaBabej

7.9.1991

24.6.1990

primičná sv. omša

don Jozef Sobota slúži primičnú sv. omšu vo svojej rodnej obci, Kostolnej Vsi, následne nato, v Námestove

1994-1999

don Pavol Michalka

po víkendoch prichádza don Pavol Michalka zo Žiliny, spolu so spolupracovníkmi a mladými saleziánmi – ponovicmi začínajú apoštolovať v Námestove a okolí, začínajú prvé stanové tábory, duchovné obnovy, športové aktivity, plesy, mediálny krúžok a rôzne iné...

1995 prvetabory

1994-1999

1995

prvý stanový tábor - Thébska légia

1995 prv.tabor.Thebskalegia

1996

chata Dominika Savia

chata Dominika Savia na Slanej vode prechádza pod vlastníctvo saleziánov,
druhá chata Mamy Margity zostáva v súkromnom vlastníctvechataDS

1996

september 1997

chata Pod vlekom

od mesta získavame na pár rokov Chatu pod vlekom pre apoštolát

1998 akcienachate kópia zmensena

1998

prvé účasti na futbalových Kamách

1998 kamaTT

1998

1999

prísľuby spolupracovníkov vo farskom kostole

1999 01 prislubyASC

september 1999-2000

don Pavol Grach

zo Žiliny chodieva don Pavol Grach, podobne apoštoluje, pripravuje nové pôsobisko pre vznik komunity saleziánov v Námestove

1999 akcie zmensena

september 1999-2000

24.7.2000

kúpa domu

saleziáni odkúpia rodinný dom od p. Vereša na Mlynskej 40

1975 zmensena

2. obdobie - prítomnosť komunity

6.8.2000

prvá komunita

do Námestova prichádzajú prví dvaja bratia, ktorí zakladajú komunitu don Peter Barina a diakon Peter Timko; orientujú svoj apoštolát na sídlisko Brehy

2000 prviSDB

6.8.2000

6.6.2001

"comunita proposta"

predstavení z Ríma potvrdzujú novú prítomnosť v Námestove ako „comunita proposta“ s cieľom sprevádzania povolaní. Prvým oficiálnym direktorom je don Stano Seman, v roku 2002 prichádza prvý asistent koadjútor Rado Rumanovič

2002 03 komunita

1.6.2002

posvätenie kaplnky

mons. F. Tondra posviaca kaplnku v dome zasvätenú saleziánskym mučeníkom v Číne: mons. Luigi Versilia a don Kalixt Caravario.

Mladí sa stretajú v pivničných priestoroch saleziánskeho domu a na Chate pod vlekom

2002 posviacka kaplnky zmensena

1.6.2002

december 2003

vianočný pozdrav komunity

2003 pozdrav SDB

2004

komunita saleziánov 2004

2004 komunita

2004

17.5.2005

kúpa škôlky

don Peter Kuchár odkupuje detskú škôlku v susedstve na Mlynskej

2005 skolka

6.3.2006

začiatok stavby

začína sa stavať nové stredisko na Mlynskej 42

2006 stavba zmensena

6.3.2006

2006

komunita saleziánov 2006/07

2006 07 komunita

2007

stavba napreduje

2007 stavba

2007

3. obdobie - činnosť v stredisku

19.10.2008

slávnostné otvorenie strediska

mons. F. Tondra posviaca kaplnku sv. Jána Bosca, otvára sa činnosť v stredisku

2008 slavnostne otv

19.10.2008

24.7.2009

stredisko ADMA

je kánonicky zriadené stredisko ADMA (Združenie Márie Pomocnice) v Námestove, 24.5.2009 sa konuajú prvé prísľuby členov ADMy v stredisku, delegátom je don Ján Zauška

2009 ADMA

19.6.2010

ihrisko s umelou trávou

otvára sa ihrisko s umelou trávou

2010 otv.fut.ihr

19.6.2010

október 2011

otvorenie detského ihriska

2011 detske ihrisko

2011

komunita saleziánov 2011/12

2011 12 komunita

2011

jeseň 2012

prvá SAŠka

na jeseň sa koná prvá Stredisková animátorská škola

2012 prvaSAS zmensena

2012

komunita saleziánov 2012/13

2012 komunita

2012

19.4.2013

návšteva relikvie dona Bosca

don Bosco v podobe relikvie navštevuje naše stredisko a farský kostol 

2013 RelikviDB

2014

komunita saleziánov 2014/15

2014 komunita

2014

2015

práce okolo domu

2015 praca okolo domu

2016

celosvetové stretnutie mladých Krakow

2016 SDM Krakov

2016

2017

komunita saleziánov 2017/18

2017 18 komunita

jún 2018

oslava 90-tky don Jozefa Sobotu

jún 2018

2019

komunita saleziánov 2019/20

2020 01 kounita

2.10.2019

AABB

celoslovenské stretnutie Akcia Animátor v Banskej Bystrici 

2019.10.02 AABB

2.10.2019

19.1.2020

úmrtie don Jozefa Sobotu

september 2020

oslava 20 výročia prítomnosti saleziánskej komunity

2020oslava 20rokov sdb

september 2020

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center