Akadémia k don Boscovi 2020

Aj saleziáni spolupracovníci sa svojou scénkou „Slovko do uška“ zapojili do Akadémie, pripravenej k oslave dona Bosca. V dvoch predstaveniach za sebou mohli diváci 2. februára 2020 zhliadnuť na javisku stovku hercov.

Tohtoročná téma bola zhodná s heslom hlavného predstaveného don Angela na rok 2020: „Dobrí kresťania a čestní občania“! Viac o Don Bosco akadémii nájdete tu.

 

  • 2020_02_02_akademia01
  • 2020_02_02_akademia02
  • 2020_02_02_akademia03
  • 2020_02_02_akademia04
  • 2020_02_02_akademia05
  • 2020_02_02_akademia06
  • 2020_02_02_akademia07

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center