Animátorský relaxačný pobyt

Na konci prázdnin sme sa vybrali na záverečný animátorský relaxačný pobyt na faru v Lúčkach.

Animátori, ktorí mali počas roka pravidelnú činnosť, mohli prežiť spoločne 4 dni. Zažili adrenalínové vyžitie v podobe skalných ferrát, kde sa viacerí prekonávali v strachu z výšok, či spoluprácu pri riešení úniku z Escape roomu. Bol čas na oddych, neformálne rozhovory, či spoločná príprava jedál a stolovania. Veríme, že čas strávený spolu bude posilou pri venovaní sa druhým.

 • Animatorky_relax_001
 • Animatorky_relax_002
 • Animatorky_relax_003
 • Animatorky_relax_004
 • Animatorky_relax_005
 • Animatorky_relax_006
 • Animatorky_relax_007
 • Animatorky_relax_008
 • Animatorky_relax_009
 • Animatorky_relax_010
 • Animatorky_relax_011
 • Animatorky_relax_012
 • Animatorky_relax_013
 • Animatorky_relax_014
 • Animatorky_relax_015
 • Animatorky_relax_016
 • Animatorky_relax_017
 • Animatorky_relax_018
 • Animatorky_relax_019

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center