Byť učeníkmi Dobrého pastiera a jeho Matky tak, ako don Bosco

Ako sa dobre pripraviť na slávenie veľkonočných sviatkov? Jednou z možností je aj zúčastniť sa na duchovných cvičeniach. Túto príležitosť využilo niekoľko saleziánov spolupracovníkov, ktorí prežili tento posvätný čas DC v penzióne Kormorán, od 6.-10 apríla.

Neboli na našej „obvyklej“ chate, ale v novom, nepoznanom prostredí, za nových podmienok… Možno boli aj nejaké obavy, aké to bude, ako sa tam budú cítiť, ale išli s vierou…. a som vďačná všetkým: Márii a Matejovi, Zdenke, Márii K, Darinke, Ivke, Štefanovi a Evke, Monike, Gitke a Vladovi, Ľudke a Jozefovi, Hanke (a aj sebe…), že prijali pozvanie… A myslím si, že urobili dobre, pretože prostredie bolo príjemné aj vďaka majiteľom, manželom Fejovcom. Prostredníctvom našich kazateľov don Jána Zaušku a laického kazateľa, spolupracovníka A. Pipku, sme sa všetci vhĺbili do myšlienok témy tohtoročných duchovných cvičení: „Byť učeníkmi Dobrého pastiera a jeho Matky tak, ako don Bosco.“

Ústranie, stíšenie pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, modlitby, ranné a večerné chvály, večerná adorácia, sv. omša, sprevádzaná spevom a hrou na gitare (vďaka Monika), krížová cesta, modlitba ruženca, prehodnotenie svojho života a svätá spoveď, duchovné rozhovory, na ktoré si don Ján našiel čas, duchovné počúvania pri jedle o sv. Ignácovi, to všetko naplnilo náš „duchovný hlad“ . O naplnenie tých fyzických potrieb sa postarala naša známa kuchárka Janka, spolu s manželmi Fejovcami, ktorí nám pripravovali raňajky. O obsluhu sa postarali naše priateľky Ukrajnky. Ďakujeme! Večery, strávené zdieľaním, rozhovormi o témach, utužili naše spoločenstvo. Požehnaním bahniatok v sobotňajšiu vigíliu Kvetnej nedele, sme sa pripravili na pripomenutie si slávnostného vstupu Pána Ježiša do Jeruzalema.

Čas plynul rýchlo a aj naše DC vyvrcholili nedeľnou slávnostnou sv. omšou, obnovením prísľubov, poďakovaním, spoločnou fotkou a slávnostným obedom.

Ako povedala Ivka: „Poďakovanie patrí J. Kanderkovi za organizáciu týchto DC, za to, že sa zvýšila „úroveň“ v ubytovaní a strave. Namiesto „chatových“ DC, sa prešlo na niečo nové, čím bola vyjadrená nadmierna spokojnosť. Bol to požehnaný čas!“

Mária O.

 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_01
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_02
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_03
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_04
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_05
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_06
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_07
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_08
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_09
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_10
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_11
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_12
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_13
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_14
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_15
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_16
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_17
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_18
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_19
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_20
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_21
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_22
 • 2022_04_06-10_duchovne_cvicenia2022_23

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center