Konferencia saleziánov spolupracovníkov

Podarilo sa! Pán Boh nám doprial zorganizovať Konferenciu saleziánov spolupracovníkov (ASC) po viac ako dvojročnej odmlke spôsobenej epidémiou koronavírusu. A tak tohto roku, 15. januára, sa v obmedzenom režime stretlo 37 saleziánov spolupracovníkov v saleziánskom stredisku v Námestove, aby zhodnotili svoju doterajšiu apoštolskú činnosť, svoj apoštolský život. Cieľom stretnutia bola tiež voľba novej rady saleziánov spolupracovníkov na ďalšie trojročné obdobie. Pozvanie prijali aj naši bratia saleziáni zo strediska a koordinátor Združenia Márie Pomocnice (ADMA), Pavol Šelian.

Svätá omša bola tým najkrajším začiatkom konferencie. Celebroval ju nový direktor saleziánov a zároveň aj nový delegát pre saleziánov spolupracovníkov, don Peter Hasidlo, aj so svojimi spolubratmi. Svätá omša bola sprevádzaná pekným hudobným doprovodom z radov spolupracovníkov: Jankom Murínom a manželmi Monikou a Štefanom  Glovaťákovými.

Otec direktor vo svojej kázni upriamil pozornosť na slová z Evanjelia: „Poď za mnou!“ Ježiš povoláva do služby svojich spolupracovníkov a tých „volaní“ bude v živote každého veľa. Aká bude naša odpoveď? „Dôležité je vrátiť sa do toho prvotného povolania“, zdôrazňoval don Hasidlo. „Preto nikdy nezabudnime na tých, ktorí nás povolali do saleziánskej rodiny. Pán nás povoláva na celý život. To nie je len na nejaké obdobie. A aj keď prídu nejaké unavenia, keď si hovoríme, že už nevládzeme a povieme si, však nech mladí robia, tak sa rýchlo z toho otrasme, trošku sa „preplieskajme“...., lebo Ježiš nikoho nepovoláva do kňazstva, manželstva a aj do saleziánskej rodiny na 5 rokov ...a potom, keď sa unavíme, povieme si, však už nemusíme pokračovať. Takto nie! My tam ideme na celý život. A toto je dôležité si stále denno-denne obnovovať, aj keď prídu nejaké znechutenia, výčitky... Upriamme pozornosť aj na tých našich „spiacich spolupracovníkov“, ktorí sa už dlhšie neukázali v spoločenstve. Pomôžme im vrátiť sa späť. Možno sa boja nejakých našich výčitiek, pohľadov..., treba však k nim vyjsť. Skúsme ich „lámať“, povzbudzovať, nech sa neboja prísť. Treba prijímať všetkých ľudí, nedať sa znechucovať a hovoriť si, že nevládzeme. Vládzete! Vládzete toľko, koľko môžete. Či už sa staráte o vašich blízkych chorých, starajte sa dobre, s láskou. Či už sa staráte o svoje vnúčatá, buďte dobrými starkými.“ Po týchto povzbudivých slovách dona Hasidla sme si v prosbách spomenuli  na všetkých saleziánov, ktorí pôsobili v našom stredisku. Súčasťou konferencie bola aj obnova prísľubu saleziána spolupracovníka, ktorá sa konala v rámci svätej omše.

Program pokračoval prezentáciou hlavnej myšlienky – Strenny na rok 2022: “Všetko robte z lásky, nič nasilu“, ktorú  daroval saleziánskej rodine ako novoročný darček Hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca, don Angel F. Artime. Sú to slová sv. Františka Saleského, ktorého 400. výročie od jeho úmrtia si budeme pripomínať 24.januára 2022. Prezentácia bola doplnená myšlienkami zo života Františka Saleského, ktoré pripravil a spolu s M. Odrobiňákovou  predniesol Jozef Kanderka. Minuloročnú spomienku na saleziánske aktivity, aj keď ich nebolo veľa, sme si pripomenuli v pripravenej videoprezentácii od Štefan Budzeľa. Súčasťou programu boli príspevky koordinátora P. Stoklasu, ako aj jednotlivých členov rady: M. Barnášovej,  T. Mikolajčíkovej, A. Pidíka a J. Kanderku. Vypočuli sme si aj krátky príhovor don Jána Zaušku a don Petra Hasidla. Nechýbali slová vďaky a milý darček, od koordinátora P. Stoklasu všetkým členom starej rady a tiež aj všetkým spolupracovníkom a saleziánom. Slová vďaky patrili aj koordinátorovi Petrovi.

Po krátkej prestávke bola ďalším dôležitým bodom konferencie voľba novej rady saleziánov spolupracovníkov (ASC) a voľba nového koordinátora. Po troch volebných kolách sme sa dozvedeli mená piatich radcov: Jozef Kanderka, ktorý bol zvolený aj za koordinátora, Terka Mikolajčíková, Ivana Murínová, Mária Odrobiňáková a Štefan Glovaťák. Členom starej rady ďakujeme a novej rade prajeme citlivosť na podnety Ducha Svätého, jednotu a láskavosť, potrebnú na záchranu duší.

Požehnaním otca direktora a spoločnou fotografiou bola konferencia zavŕšená. Bola iná ako sme doteraz mávali, ale vďaka Bohu za jej uskutočnenie, za všetky podnetné myšlienky a nápady a za vzájomné stretnutie.

Mária Odrobiňáková

 • 2022_01_15_Konferencia_ASC01
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC02
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC03
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC04
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC05
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC06
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC07
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC08
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC09
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC10
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC11
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC12
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC13
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC14
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC15
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC16
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC17
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC18
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC19
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC20
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC21
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC22
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC23
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC24
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC25
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC26
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC27
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC28
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC29
 • 2022_01_15_Konferencia_ASC30

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center