Konferencia saleziánov spolupracovníkov 2019

Konferencia saleziánov spolupracovníkov je slávnostný okamih, kedy tak, ako v rodine, keď je sviatok, prichádzame medzi svojich blízkych, bratov a sestry, sadáme za slávnostne prestretý stôl, aby sme sa spolu stretli, porozprávali, ale aj zhodnotili náš život, našu apoštolskú činnosť v stredisku. Poukázali na to dobré, ale aj horšie, čo sme zažili.... No a tiež určili líniu do budúceho roka a stanovili určité ciele. Tou líniou je pre nás strenna , hlavná myšlienka, ktorú každý rok ponúka náš hlavný predstavený don Artime.  Na rok 2020 sa nám ponúka takáto myšlienka: „Dobrí kresťania a čestní občania!“

Naša tohtoročná konferencia začala 23. novembra, slávnostnou svätou omšou, v saleziánskom stredisku v Námestove. Svätú omšu celebroval don J. Marko, delegát ASC ( ASC-saleziáni spolupracovníci). Počas sv. omše si ASC obnovili svoje prísľuby.  Sv. omša bola obohatená spevom zboru z radov ASC a ich detí. Ďakujeme!

Po svätej omši sme sa presunuli nie tak ďaleko, iba pár krokov vedľa, aby sme zasadli a začali oficiálnu časť Konferencie. Konferenciu  otvoril koordinátor strediska Peter Stoklasa, ktorý  privítal všetkých  prítomných a poďakoval za ich  účasť. Boli sme radi, že medzi nás prišli aj zástupcovia z Provincálnej rady (PR) Peter Kvas s manželkou Jankou, taktiež manželia z družobného strediska Prešov Sever - Marek a Janka Šintaloví. Privítali sme aj  našich saleziánov - don Marka a don Jána a členov zo Združenia Márie Pomocnice – manželov Šelianovcov.  Chýbali nám zástupcovia mladých, ktorí žiaľ na naše stretnutie neprišli.

Zástupcovia PR nám vo videoprojekcii predstavili tohtoročnú strenu, ktorú sme už spomenuli: „Dobrí kresťania a čestní občania!“  Čo to znamená  v skratke pre nás? Prežívať saleziánsku spiritualitu v každodennom vzťahu s Ježišom a Bohom. Byť presadzovateľmi spoločného dobra. Po tejto časti koordinátor strediska Peter Stoklasa zhodnotil celoročnú činnosť strediska, vyzýval viac sa priblížiť k mladým a poukázal aj na to, že naše stredisko treba omladiť. Je nás 45 ASC a priemerný vek je 52 rokov. Celoročná činnosť bola doplnená videoprezentáciou z dielne Štefana Budzeľa.  Aj ďalší členovia rady nás obohatili svojimi  príspevkami:
Od Jozef K., radcu pre rodiny, sme dostali viacero výziev a ponúk, ako upevniť naše rodiny a spoločenstvo: výlety, navštíviť pútne miesta, posedenia ( aj pri páračkách), ale aj výzva navzájom sa modliť. Navrhol aktivitu na celý rok, v ktorej dve rodiny sa majú lepšie spoznávať, modliť sa a byť si navzájom anjelom. Aktivita sa  hneď ujala a rodiny sa vylosovali. Ďalšou ponukou je prvopiatková adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, kde môžeme premodliť mnoho, aktivity, problémy....
Za úsek  formácie nám Tonko P. ponúkol otázky na zamyslenie: „Aký som na stretnutí ja? Aký som v spoločenstve? Sú ľudia radi, že nás stretnú?  Spoločenstvo nás formuje aj po ľudskej stránke, ponúka stať sa lepšími.
Za úsek mladých, radca Marcelka B., nás povzbudila slúžiť mladým s veľkodušným srdcom. Poďakovala všetkým za aktivity, ktoré pripravujú pre mladých, za čas, za účasť, za trpezlivosť.... Finančú stránku nášho strediska zhodnotila Terka M.  Ponúk je teda veľa, závisí od každého jedného  z nás, ako sa nim  postaví. K príhovorom sa pridali aj hostia: don J. Marko vyjadril vďačnosť za každého saleziána spolupracovníka, Paľo Š. zo Združenia PM, vyjadril  vďačnosť za dobrú spoluprácu so Združením. Peter Kvas nás vyzval, že pri organizovaní rôznych podujatí treba myslieť aj na sociálny rozmer. Marek z Prešova, vyjadril radosť zo stretnutia a nádej na ďalšiu spoluprácu s družobným prešovským strediskom.

Po oficiálnej časti nastala voľná diskusia, debaty, rozhovory. Mali sme medzi sebou aj oslávenca Tonka Pidíka. Po toľkých slovách boli už aj žalúdky prázdne a nastal čas na slávnostný obed. Bol naozaj chutný, iež aj všetky dobroty, ktoré sme na stole objavili. Vďaka všetkým za túto prípravu, starostlivosť a obetu.
Nastal čas rozlúčky. Záverečná modlitba a požehnanie oficiálne ukončili našu Konferenciu. Neodchádzali sme naprázdno, v darčekovej taške nás čakalo prekvapenie. Pre každého  ASC: AUDIO nahrávka Titus Zeman, kalendár 2020, aktuýlny časopis TAKTOVKA.

Patrí sa poďakovať Pánu Bohu za tento vzácny čas, patrí sa poďakovať naozaj všetkým a je ich veľa, ktorí pomáhali, pripravovali.....Vďaka, nech vám to Pán Boh odmení! 
A na záver slová, ktoré odzneli na konferencii z úst Jozefa K.: „Láskavosť a miernosť zmení svet, poďme študovať svätcov, ktorí takto menili svet: sv. Františka Saleského, sv. Františka z Assisi.....  Všetkých potrebujeme!  Tých s prácou, ale aj tých modliacich sa....“. A dodávam: Aby sa nikto necítil neužitočný a nepotrebný, je potrebná vzájomná všímavosť, ochota osloviť a vypočuť.

M. Odrobiňáková, foto: mo

  • 2019_11_23_konferenciaASC01
  • 2019_11_23_konferenciaASC02
  • 2019_11_23_konferenciaASC03
  • 2019_11_23_konferenciaASC04
  • 2019_11_23_konferenciaASC05
  • 2019_11_23_konferenciaASC06
  • 2019_11_23_konferenciaASC07
  • 2019_11_23_konferenciaASC08

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center