Majáles 2022

Čo tak urobiť majáles? Táto myšlienka sa zrodila pri plánovaní v hlavách našich radcov, saleziánov spolupracovníkov….

Myšlienka sa stala skutočnosťou. A tak sa 21. mája konal I. ročník „Majálesu“ v Zubrohlave, na Kýčere, na nám dobre známom mieste, z čias letných stanových táborov pre deti. Toto stretnutie v prírode bolo zamerané hlavne na utuženie vzťahov v našej saleziánskej rodine, na stretnutie sa s rodinami spolupracovníkov a ich detí, na stretnutie sa s rodinami z ADMy ( Združenie Márie Pomocnice), saleziánmi, mladými animátormi (je nám ľúto, že neprišli). Majálesom sme oslávili Deň matiek, ale aj našu nebeskú Matku, Pannu Máriu Pomocnicu. Celej oslave predchádzala veľká príprava, hlavne modlitba za dobré počasie a potom aj príprava na všetko ostatné: pozvánky, program, občerstvenie, piatková príprava všetkých ingrediencií do guľášu..… Panna Mária nám vyprosila naozaj pekné slnečné počasie (aj keď predpovede boli všelijaké). A tak sa od sobotňajšieho rána na Kýčere šírila vôňa kotlíkového guláša, ktorý pripravovali Ľudka a Ignác.

Svätú omšu pri blízkej kaplnke, ktorou sa Majáles začal, celebroval don Peter Hasidlo, spolu s don Jánom Zauškom, spestrenou hudobným doprovodom rodiny Glovaťákovej. Po svätej omši sa všetkým mamičkám (aj tým duchovným) prihovoril koordinátor spolupracovníkov, Jozef K. Každá mamička sa potešila krásnej ruži z rúk Jozefa K. a radcu Štefana G. Nechýbal ani program, venovaný našim mamkám. Naši najmenší drobci vyšli na pódium a pod taktovkou Ivky B. „hrali“ na rôznych hudobných nástrojoch, zatancovali tanček a všetkých výborne zabávali. Ku gratulácii sa pridali aj naši hostia harmonikári Anton a Scarlett Marlengoví.

Celé popoludnie sprevádzala príjemná hudba od DJ Lukáša, ktorá pozývala k tancu nielen deti, ale aj rodičov…. Podával sa výborný guláš, koláčiky, kávička, čapovaná kofola, či iné dobroty...Nechýbal ani športový program, súťaže s deťmi – stopovačka. Príjemnú atmosféru vytvorila opekačka pri ohníku, ktorá prilákala nielen deti, ale aj starších. Čas plynul, slniečko už zapadalo a deň sa blížil ku koncu. A čo dodať na záver.? Veľké ďakujem všetkým za všetko! Veríme, že tradícia majálesu, podobne ako plesu, sa udomácni a nájde svoje miesto v našom srdci.

Tešíme sa na budúce!

Mária O.

 • 2022_05_21_majales01
 • 2022_05_21_majales02
 • 2022_05_21_majales03
 • 2022_05_21_majales04
 • 2022_05_21_majales05
 • 2022_05_21_majales06
 • 2022_05_21_majales07
 • 2022_05_21_majales08
 • 2022_05_21_majales09
 • 2022_05_21_majales10
 • 2022_05_21_majales11
 • 2022_05_21_majales12
 • 2022_05_21_majales13
 • 2022_05_21_majales14
 • 2022_05_21_majales15
 • 2022_05_21_majales16
 • 2022_05_21_majales17
 • 2022_05_21_majales18
 • 2022_05_21_majales19
 • 2022_05_21_majales20
 • 2022_05_21_majales21
 • 2022_05_21_majales22
 • 2022_05_21_majales23
 • 2022_05_21_majales24
 • 2022_05_21_majales25
 • 2022_05_21_majales26
 • 2022_05_21_majales27
 • 2022_05_21_majales28
 • 2022_05_21_majales29
 • 2022_05_21_majales30
 • 2022_05_21_majales31
 • 2022_05_21_majales32
 • 2022_05_21_majales33
 • 2022_05_21_majales34
 • 2022_05_21_majales35
 • 2022_05_21_majales36
 • 2022_05_21_majales37
 • 2022_05_21_majales38
 • 2022_05_21_majales39
 • 2022_05_21_majales40
 • 2022_05_21_majales41
 • 2022_05_21_majales42
 • 2022_05_21_majales43
 • 2022_05_21_majales44
 • 2022_05_21_majales45
 • 2022_05_21_majales46
 • 2022_05_21_majales47
 • 2022_05_21_majales48
 • 2022_05_21_majales49
 • 2022_05_21_majales50
 • 2022_05_21_majales51
 • 2022_05_21_majales52
 • 2022_05_21_majales53
 • 2022_05_21_majales54
 • 2022_05_21_majales55
 • 2022_05_21_majales56
 • 2022_05_21_majales57
 • 2022_05_21_majales58
 • 2022_05_21_majales59
 • 2022_05_21_majales60
 • 2022_05_21_majales61
 • 2022_05_21_majales62
 • 2022_05_21_majales63
 • 2022_05_21_majales64
 • 2022_05_21_majales65
 • 2022_05_21_majales66
 • 2022_05_21_majales67
 • 2022_05_21_majales68
 • 2022_05_21_majales69
 • 2022_05_21_majales70
 • 2022_05_21_majales71
 • 2022_05_21_majales72
 • 2022_05_21_majales73
 • 2022_05_21_majales74
 • 2022_05_21_majales75
 • 2022_05_21_majales76
 • 2022_05_21_majales77
 • 2022_05_21_majales78
 • 2022_05_21_majales79
 • 2022_05_21_majales80
 • 2022_05_21_majales81
 • 2022_05_21_majales82
 • 2022_05_21_majales83
 • 2022_05_21_majales84
 • 2022_05_21_majales85
 • 2022_05_21_majales86
 • 2022_05_21_majales87

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center