Desať rokov kaplnky sv. Jána Bosca v Námestove

19. október 2008 bol pre priaznivcov saleziánskeho diela v Námestove naplnením jedného veľkého sna. Od toho momentu ubehlo celých desať rokov, čo bolo dôvodom, aby sme si spoločne zaspomínali.

Vo štvrtok 2018 sme si pripomenuli túto udalosť sv. omšou, ktorej predsedal don Pavol Grach, člen provinciálnej rady Saleziánov dona na Slovensku. V nasledujúcu nedeľu nás poctili svojou návštevou saleziáni, ktorí stáli pri zrode saleziánskeho strediska v Námestove: don Peter Kuchár a don Peter Hasidlo. Spolu s Pavlom Šelianom vystúpili pred zúčastnených, aby zaspomínali na zázraky, ktoré sprevádzali samotnú výstavbu diela. Po diskusii bol priestor na neformálne stretnutia.

 • 2018_10_21_10rokov_strediska01
 • 2018_10_21_10rokov_strediska02
 • 2018_10_21_10rokov_strediska03
 • 2018_10_21_10rokov_strediska04
 • 2018_10_21_10rokov_strediska05
 • 2018_10_21_10rokov_strediska06
 • 2018_10_21_10rokov_strediska07
 • 2018_10_21_10rokov_strediska08
 • 2018_10_21_10rokov_strediska09
 • 2018_10_21_10rokov_strediska10
 • 2018_10_21_10rokov_strediska11
 • 2018_10_21_10rokov_strediska12
 • 2018_10_21_10rokov_strediska13
 • 2018_10_21_10rokov_strediska14
 • 2018_10_21_10rokov_strediska15
 • 2018_10_21_10rokov_strediska16
 • 2018_10_21_10rokov_strediska17
 • 2018_10_21_10rokov_strediska18
 • 2018_10_21_10rokov_strediska19
 • 2018_10_21_10rokov_strediska20
 • 2018_10_21_10rokov_strediska21
 • 2018_10_21_10rokov_strediska22
 • 2018_10_21_10rokov_strediska23
 • 2018_10_21_10rokov_strediska24
 • 2018_10_21_10rokov_strediska25
 • 2018_10_21_10rokov_strediska26
 • 2018_10_21_10rokov_strediska27
 • 2018_10_21_10rokov_strediska28
 • 2018_10_21_10rokov_strediska29
 • 2018_10_21_10rokov_strediska30
 • 2018_10_21_10rokov_strediska31

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center