Animátorský výlet do Popradu-Tatier

Železničná stanica Poprad - Tatry sa stala cieľovou stanicou pre 18 animátorov a 2 saleziánov, ktorí v Poprade a okolí prežili necelé štyri dni. Zmyslom tejto akcie bolo upevnenie spoločenstva medzi animátormi a saleziánmi.

Po príchode do Popradu sa animátori na čele s don Peťom, popradským rodákom, presunuli do popradského saleziánskeho strediska, ktoré sa na tri noci stalo ich domovom. Druhý deň patril spoločnej debate o animátorstve a návšteve miestneho aquaparku. Tretí deň animároti doslova vybehli zo Štrbského Plesa na Sedlo pod Ostrvou, odkiaľ pochádzajú tie nádherné panorámy. Pokračovali ďalej smerom na východ a pod Gerlachom sa spustili do Vyšných Hágoch. Keďže v ten deň bolo práve 6. augusta, kedy si saleziáni v Námestove pripomínajú 20 rokov od príchodu prvých dvoch saleziánov do domčeka na Mlynskej 40, po túre nasledovalo malé prekvapenie v miestnej pizérii.

 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_01
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_02
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_03
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_04
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_05
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_06
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_07
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_08
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_09
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_10
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_11
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_12
 • 2020_08_06_animatorsky_vylet_13

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center