Božie dietky v raji

Pandémia priniesla aj mnohé pozitíva, jedným z nich bolo zrodenia mixáckeho stretka z radov čerstvých maturantov. Dali si meno Božie dietky a pre svoj výlet si vybrali Raj, nateraz ten Slovenský.

Nasledujúc príklad iného mixáckeho staršieho stretka sa šiesti členovia stretka Božie dietky spolu s dvomi saleziánmi vybrali do Letanoviec, odkiaľ je skutočne už len na skok do Slovenského raja. V prvý deň poobede si za svoj cieľ vybrali Kláštorisko, bývalý kartuziánsky kláštor zo 14. stor. Cesta viedla Prielomom hornádu a Kláštornou roklinou, ktoré nám dali zachutiť krásu Raja. Druhý deň putovali na Mariánsku horu v Levoči, kde sa práve chystala každoročná púť. Tretí deň sa vyšplhali na Tomášovský výhľad.

 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_01
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_02
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_03
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_04
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_05
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_06
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_07
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_08
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_09
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_10
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_11
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_12
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_13
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_14
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_15
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_16
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_17
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_18
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_19
 • 2021_07_02_bozie_dietky_slovensky_raj_20

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center