Letný prímestský tábor

"Aj ten najnemotornejší sa môže stať dračím bojovníkom, keď objaví a rozvinie dary, ktoré do neho vložil ten, čo ho stvoril", bol odkaz rozprávky "Kung-fu panda", ktorou sa inšpirovali animátori pri výbere témy už 14. ročníka letného prímestského tábora.

Prvý deň začal hneď po registrácii masívnym antigénovým testovaním organizátorov i účastníkov tábora nad 10 rokov. Po sv. omše deti našli svoje skupiny a svojich animátorov, s ktorými sa odobrali do klubovní, kde sa deti zoznamovali, vyrábali vlajku a  pripravovali pokrik. Poobede bola pre deti nachystaná súťaž na štýl pevnosti Boyard. Na jej konci, po uhádnutí správnej indície a doložení kľúčov, mohli skupiny vstúpiť do trezora a za pár sekúnd vyniesť z neho čo najviac mincí.

V utorok sa tábor presunul do Roháčov. Vybrali sme si Látanú dolina, ktorá nás postupným stúpaním priviedla až na vrch sedla Zábrať, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na celý oblúk hlavného hrebeňa Západných Tatier. Výlet utužil vzťahy v skupine a preveril fyzickú kondíciu detí aj animátorov.

Doobeda tretieho dňa sa skupinky postavili navzájom v štyroch súťažiach a poobede si zahrali mega veľké "Človeče, nehnevaj sa!" so živými figúrkami.

Štvrtok sme sa opäť presunuli do Roháčov, do okolia Múzea oravskej dediny. Po rozdelení tábora na dve polovice sa jedna pustila do zdolávania dobrodružstiev lanovej dráhy a tá druhá v zaujímavej hre vybrala piatich najlepších bojovníkov, ktorí sa mali postaviť na odpor Tailungovi, podľa vzoru piatich postrachov. Po chutnom guľáši, ktorý nám priviezli maminy z radov saleziánov - spolupracovníkov, si skupiny vymenili pozície.

Posledný deň naši bojovníci lúštili obsah "prázdneho" dračieho zvitku. V piatich úlohách po celom meste obdržali pomôcky na lúštenie zvitku a ďalších deväť miest im slúžilo na spoznanie a vyrezanie správnych políčok šifrovacej mriežky. Mestskú hru vyhrali slabo modré Tigre, vďaka čomu sa z chvosta dostali na popredné miesto. Najviac buchtičiek však nazbierali tmavo zelené Nosorožce, ktoré sa tešili z celkového víťazstva.

Každý deň boli v programe zaradené ranné zamyslenia a svätá omša. Program spestrili a vzťahy pomohli upevniť nocovačky pre mladších a starších. O chutné obedy sa postarali dobrovoľníci z radov rodičov, Združenia Márie Pomocnice a Saleziánov-spolupracovníkov.

don Peter Roth

 

logo mssr iuventa

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center