Otvorili sme nový rok v našom oratóriu

Hoci september je spojený s otvorením školských brán, je spätý aj so štartom nového pastoračného roka. Rozhodli sme sa aj my oficiálne odštartovať a predstaviť novinky.

Prvou novinkou bolo predstavenie 21 nových animátorov: deviatich chalanov a jedenástich dievčat, ktorí sa na animátorstvo pripravovali 6 mesiacov a prešli skúškou ohňa na letných táboroch. Žiaľ niektorí sa nemohli zúčastniť tohto predstavenia. Druhou novinkou bolo predstavenie nových dievčenských stretiek pre piatačky, siedmačky, deviatačky a chlapčenského stretka pre šiestakov. Ostatné stretká pokračujú v už zabehnutej zostave.

Rodičia spolu s deťmi využili jedinečnú možnosť prihlásiť sa na stretká a krúžky. Otvorením sa prihlasovanie nekončí, na stretká a krúžky bude možné zapísať počas celého septembra.

 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska01
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska02
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska03
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska04
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska05
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska06
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska07
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska08
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska09
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska10
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska11
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska12
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska13
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska14
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska15
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska16
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska17
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska18
 • 2021_09_05_Otvorenie_strediska19

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center