S Filipom sme precestovali celý svet

"S Filipom na potulkách svetom" bol názov pre tábor pre deti ZŠ od 3. do 8. roč. počas jarných prázdnin, v období tvrdého lockdownu.

Tohto, veríme v dobrom, že neopakovateľného, tábora sa zúčastnilo spolu 45 detí a dvadsiatka animátorov, ktorí.predviedli svoju kreativitu a chuť vytvárať spoločenstvo aj na diaľku. Mali sme zriadený server, prostredníctvom ktorého prebiehali video rozhovory medzi všetkými účastníkmi navzájom, alebo stretnutia v skupinách.

Každé ráno o 8.00 hod. sa animátori stretávali na krátke modlitby a dohodnutie detailov k programu. Pre deti program začínal o 8:30 hod. krátkym privítaním sa a rozcvičkou. Nasledoval hodinový program v jednej zo štyroch kmeňových skupín: krátka hra, modlitby, vovedenie do príbehu, riešenie šifry a zadanie úlohy do dňa. Potom sa deti vrátili do svojich offline svetov, kde plnili zadania. Výnimkou bol štvrtok, kedy sme mali celé predpoludnie workshopy, na dva z nich sa mohol každý účastník prihlásiť. Deň sme zakončili po obedným online stretnutím o 16.00 hod. Výnimkou bol zase utorok, kedy nás čakal karnevalový súťažný večer o 18.00 hod.

Po prvom spoznávacom sa dni a tvorení skupinovej vlajky, pokriku a tabla nasledoval utorok, posledný fašiangový deň, ktorý sme oslávili, ako inak, karnevalom. Bohatú nádielku čerstvého snehu sme využili v stredu na stavanie snežných postáv a stavieb. Na našej facebookovej stránke prebiehalo verejné hlasovanie za najlepšiu masku a najkrajšiu snežnú stavbu. Po štvrtkových workshopoch nasledoval hodnotiaci piatok.

Pozrite si určite video, ktoré spracoval Tomáš Majerčík, náš technický správca serveru:

a taktiež si pozriete reportáž pre p. Moniky Hurákovej pre TV Lux a a napokon si pozrite fotky:

 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_01
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_02
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_03
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_04
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_05
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_06
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_07
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_08
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_09
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_10
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_11
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_12
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_13
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_14
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_15
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_16
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_17
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_18
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_19
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_20
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_21
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_22
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_23
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_24
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_25
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_26
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_27
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_28
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_29
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_30
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_31
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_32
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_33
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_34
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_35
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_36
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_37
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_38
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_39
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_40
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_41
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_42
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_43
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_44
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_45
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_46
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_47
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_48
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_49
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_50
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_51
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_52
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_53
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_54
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_55
 • 2021_02_15-19_jarny_tabor_56

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center