Bežný život v stredisku

Je október a my sme zvládli hektický september a rozbeh nového školského roka. V stredisku sa vykryštalizovali termíny stretiek a krúžkov a ich animátori. Ponúkame fotky z bežných dní.  

 tu sú:

 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_01
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_02
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_03
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_04
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_05
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_06
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_07
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_08
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_09
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_10
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_11
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_12
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_13
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_14
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_15
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_16
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_17
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_18
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_19
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_20
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_21
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_22
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_23
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_24
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_25
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_26
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_27
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_28
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_29
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_30
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_31
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_32
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_33
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_34
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_35
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_36
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_37
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_38
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_39
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_40
 • 2022_10_10-20_bezny_zivot_41

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center