Duchovné cvičenia vysokoškolákov a pracujúcich

V dňoch 14.-18.9.2022 sa v pastoračnom centre v Rabčiciach uskutočnili duchovné cvičenia vysokoškolákov a pracujúcich

 Prvý večer po opekačke si mladí pozreli film Ostrov. Od štvrtka rána až do nedele nasledovalo uvažovanie nad svätým písmom. Veríme, že všetci odchádzali s veľkým vnútorným pokojom.

  • 2022_9_18_duchovne_cvicenia_1
  • 2022_9_18_duchovne_cvicenia_2
  • 2022_9_18_duchovne_cvicenia_3
  • 2022_9_18_duchovne_cvicenia_4

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center