"Písanie žiadostí o animátorstvo"

Z piatka na sobotu 18.júna sa vybrala početná skupina deviatakov do pastoračného centra v Rabčiciach, aby skonkrétnili svoju túžbu stať sa animátormi.

Na programe bolo písanie žiadostí o animátorstvo. V priebehu roka je možné pracovať v dvoch „módoch“: animátor stretka, alebo krúžku, ktorý má na starosti každo - týždenný záväzok, alebo dobrovoľník, ktorý prichádza iba ak je treba pomôcť. V atmosfére modlitby sa týchto 19 mladých ľudí rozhodovalo, akým spôsobom chce byť v saleziánskom stredisku prítomný.

Sobota patrila viacerým blokom o komunikácii, kde si cez aktivity mladí uvedomili nedostatky a zákutia verbálnej, či neverbálnej komunikácie. Po poobednom dôležitom info bloku sa všetci vrátili spokojní domov.

 • pripravujuci_animatori_2023_001
 • pripravujuci_animatori_2023_002
 • pripravujuci_animatori_2023_003
 • pripravujuci_animatori_2023_004
 • pripravujuci_animatori_2023_005
 • pripravujuci_animatori_2023_006
 • pripravujuci_animatori_2023_007
 • pripravujuci_animatori_2023_008
 • pripravujuci_animatori_2023_009
 • pripravujuci_animatori_2023_010
 • pripravujuci_animatori_2023_011
 • pripravujuci_animatori_2023_012
 • pripravujuci_animatori_2023_013
 • pripravujuci_animatori_2023_014
 • pripravujuci_animatori_2023_015
 • pripravujuci_animatori_2023_016
 • pripravujuci_animatori_2023_017
 • pripravujuci_animatori_2023_018

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center