Spoločný Veľkonočný zbor

Prežívanie tento ročnej Veľkej Noci obohatil spoločný spevácky zbor zložený z mládežníkov a rodičov.

Dirigoval ho Pavol Kalata SDB. Spievali sa štvorhlasy, mládežnícke piesne, i žalmy. Výber piesní začal už dávno predtým. Potom nasledovali krátke nácviky, pri ktorých sa speváci spoznali s piesňami a harmóniami. Keďže chuť spievať bola veľmi silná, speváci nacvičili aj ťažšie spevy, na ktoré by si nikdy netrúfli. Nácviky vyvrcholili poslednou pred-veľkonočnou skúškou už s novým ozvučením kaplnky. Speváci dostali viac istotu a mohli zaspievať spevy na Veľký Piatok a s kapelou na Veľkonočnú sobotu. Všetkým spevákom a hudobníkom veľká vďaka za obohatenie Veľkonočnej liturgie.

 

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center