Pavol Kalata

kalataNarodil som sa v marci 1983 a pochádzam z mestečka Bardejov, kde som vyrastal s bratom v blízkosti saleziánskeho domu a kostolíka, kde saleziáni pôsobili. Ako správny oratorián som od svojich 10 rokov navštevoval všetky krúžky, ktoré pre nás saleziáni organizovali. Tak som do 18 rokov prežil krásne dospievanie, kde v partii animátorov a v láske k prírode klíčilo to, čo doteraz odhaľujem.

Začal som formáciu a po maturite na gymnáziu moje kroky smerovali do Michaloviec a Popradu, kde som v roku 2003 zložil rehoľné sľuby ako salezián laik (koadjútor). Nasledovala formácia v Žiline, následná prax na internáte SOŠ sv. Jozefa robotníka v Žiline a dvojročné štúdium v Turíne pri donovi Boscovi. Po ňom ma predstavení poslali do novootvoreného domu v Košiciach na Troch hôrkach, kde som zložil doživotné sľuby a doštudoval učiteľstvo filozofie a náboženstva. V komunite bratov a sestier, som okrem iného, viedol chlapčenský spevácky zbor, venoval sa hudbe (rôzne nástroje, tvorba spevníkov) a mladým, s ktorými som prežil 9 pekných rokov.

V Námestove som od júna 2018, kde pokračujem v tom, v čom ma asi Pán Boh najviac obdaril. Veľmi rád objavujem krásu Boha v ľuďoch cez stretnutia, v prírode cez drevo a bonsaje a v hudbe cez harmóniu a hru na hudobných nástrojoch.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center