7 kongres PMP - Správa

18/08/2015 - RMG

Adma2015 08 31Odkaz Siedmeho medzinárodného kongresu Márie Pomocnice krasťanov

(Zdroj: http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=2&sez=1&sotsez=13&doc=13181)

(ANS – Rím) – Jednou zo záverečných udalostí osláv Dvoj storočnice narodenia Dona Bosca bol Siedmy medzinárodný kongres Panny Márie Pomocnice kresťanov - stretnutie Saleziánskej rodiny, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1 300 ľudí prichádzajúcich z 50 rôznych krajín sveta, ktoré sa konalo sa na Colle Don Bosco od 6. do 9. augusta. Opýtali sme sa niekoľko otázok dona Pierluigi Comeroniho, duchovného animátora Združenia Panny Márie Pomocnice kresťanov (ADMA), skupiny Saleziánskej rodiny, ktorá kongres usporiadala.

Akou atmosférou sa toto stretnutie Saleziánskej rodiny vyznačovalo?

Ako už napovedá motto kongresu “Hic domus mea, inde glory. Z domu Márie do našich domovov“ zakúsili sme vanutie Svätého Ducha ktorý veje z Máriinho domu a obnovuje naše domovy a náboženské spoločenstvá: v neodolateľnej radosti účastníkov, vo vďačnosti tým, ktorí sa rôznymi spôsobmi podieľali na príprave a úspechu kongresu na znak pravej oddanosti Márií; v pravde a sile modlitby; v bohatstve obsahu pripravených dokumentov; vo svedectvách zo života svätých; v silných a života sa dotýkajúcich svedectvách; v homíliách počas slávenie Eucharistie; v kráse a sile hymny a modlitieb; v radosti bratstva a priateľstva; v prítomnosti ľudí širokého vekového spektra, od novorodencov po starcov; v znovu objavení toho, ako sa Božia milosť rozširuje z pokolenia na pokolenie. Bol to skutočný zázrak Márie Pomocnice Kresťanov!

Aké posolstvo vyplynulo z Kongresu ?

Posolstvom kongresu, ktoré je teraz zverené Saleziánskej rodine v jej rôznorodých a početných skupinách je: žitie preventívneho systému, ktorým je spiritualita, pedagogika a štýl vzťahov v rodine a v náboženských komunitách; rast v dopĺňaní sa a v spolupráci medzi povolaním manželského života a povolaním náboženského, kňazského a misionárskeho života; zažívajúc skúsenosť, že pravá služba mladým pochádza a rastie v prijatí a v spolupráci so službou rodine.

Je Medzinárodný kongres Panny Márie Pomocnice kresťanov udalosťou celej Saleziánskej rodiny?

Od kongresu, ktorý sa konal v roku 2001 v Czestochowej v Poľsku, vtedajší hlavný predstavený navrhol, aby sa táto udalosť stala stretnutím celej Saleziánskej rodiny, ktorá zverujúc seba samu Panne Márií Pomocnici kresťanov takto nájde jeden zo základných bodov svojej spiritualít a apoštolskej identity. Hlavný predstavený, Fr. Ángel Fernández Artime, potvrdil túto voľbu a ja by som preto rád vyjadril špeciálne poďakovanie jemu a jeho neprestávajúcej a rodičovskej prítomnosti počas dní a momentov kongresu, za jeho sprevádzanie, ktoré nám dal; tiež by som rád poďakoval všetkým predstaveným a členom Saleziánskej rodiny, ktorí sa zúčastnili kongresu.

Ako môžeme najviac zúžitkovať skúsenosti z Kongresu?

Táto ústredná udalosť Dvojstoročnice narodenia nášho Otca Dona Bosca bola všetkými vnímaná ako cenaculum (horná izba) intenzívnej spirituality a hlbokého zjednotenia sŕdc. Rád by som vás pozval vybrať si najlepšie zo všetkých kongresových materiálov (dokumenty, videa, fotografie), ktoré možno nájsť na stránke www.congressomariaausiliatrice2015.org a ponúknuť ich pri rôznych príležitostiach.

Modlíme sa k Panne Márii Pomocnici kresťanov, Svätému Jozefovi a Don Boscovi, aby za nás orodovali a pomohli vyrásť semienkam nádeje a novosti, ktorá bola zasiata do našich sŕdc počas týchto nádherných dní!

„Do videnia“ v Argentíne v 2019, na Ôsmom medzinárodnom kongrese Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Published 18/08/2015  

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center