ADMA 11-12/2017

Adma online

Formačný program 2017 - 2018: Úvod do zbožného života podľa Svätého Františka Saleského

3. Spôsoby ako pokračovať v rozhodnutí k slávnostnému sľubu

Don Gianni Ghiglione

 

Cieľom, ktorý sa František snažil dosiahnuť v prvej časti svojej knihy, ktorá obsahuje 24 kapitol, je „sprevádzať dušu na ceste od prvej túžby po zbožnom živote k pevnému  rozhodnutiu osvojiť si ho.“ Jadrom tejto cesty je očisťovanie duše od ťažkého hriechu a tiež od pripútanosti k nemu. To sa však nedá dosiahnuť v krátkom čase: vyžaduje si to trpezlivosť a skutočné odhodlanie, lebo v opačnom prípade zhoríme ako steblo slamy. Toto je zmyslom desiatich rozjímaní, ktoré sú ponúknuté čitateľovi na tieto témy:

 • o stvorení človeka
 • o cieli človeka
 • Božie dobrodenia
 • o hriechoch
 • o smrti
 • o poslednom súde
 • o pekle
 • o nebeskom raji
 • o voľbe medzi nebom a peklom
 • o voľbe a výbere zbožného života

Všetky rozjímania sú rozdelené do piatich častí:

 1. Príprava rozjímania (Prípravná modlitba): Uvedomenie si Božej prítomnosti a prosba o jeho pomoc. (príprava rozjímania je zakaždým rovnaká)
 2. Rozum
 3. Srdce
 4. Vôľa.
 5. Zakončenie

František okrem používania rozumu a logického uvažovania hľadá spôsob, ako zapojiť aj srdce Odvoláva sa na lásku  a citový rozmer. Inými slovami, celá osoba je vtiahnutá do rozhodnutia (vôľa) pre Boha: myseľ, srdce, rozum, vôľa, telo, duša, prítomnosť a budúcnosť, pocity a emócie.

František navrhuje integrálny humanizmus, spôsob, ktorý zlepšuje, skrášľuje, obohacuje človeka. Vyžaduje si však jeho celú osobnosť vo všetkých jej vrstvách a harmonicky ju priťahuje k Bohu . „Boh je Bohom ľudského srdca.“ Iba Boh je schopný zaplniť srdce človeka, pretože človek je stvorený pre večnosť. František nie je schopný rozprávať o človeku, bez toho, aby nerozprával o Bohu, alebo rozprávať o Bohu bez toho, aby nerozprával o človeku.

Zakončenie rozjímania pozostáva z ďakovania Bohu, ponúknutiu mu svojho srdca a života, a prosby o jeho pomoc a ochranu v modlitbe.

Zdá sa mi dôležité poukázať na to, že tieto rozjímania slúžia ako príklad a preto môžu byť nahradené inými, ktoré nám podľa nášho úsudku môžu byť viac nápomocné. Môžeme si ich pokojne slobodne prispôsobiť, keďže niektoré z vyjadrení a obrazov sú viazané na dobu, v ktorej boli napísané. Dôležité je, časom si vytvoriť svoju vlastnú schému, avšak treba brať ma zreteľ tieto základné body:

 1. Kdekoľvek rozjímate, je potrebné určitý čas venovať uvedomeniu si prítomnosti Boha. Ten je už prítomný vo vás a okolo vás, musíte však naladiť svoje srdce na stretnutie s ním a odstrániť rušivé vplyvy. Týchto rozptýlení sa však nemusíte obávať. Keď si uvedomíte, že vaša myseľ stráca pozornosť, len ju pokorne vráťte naspäť k Bohu. Na začiatku vašej cesty a dokonca na začiatku každého rozjímania, môžu byť rozptýlenie veľmi časté, čo vás môže odradzovať od ďalšej snahy. Keď však začínate so športom, takisto prvé tréningy sú únavné a vyčerpávajúce. Tieto nástrahy jednoducho čakajú každého, kto sa chce učiť umeniu rozjímania.
 2. Druhým krokom je pokojné pozorné čítanie stati, ktorú ste si vybrali, alebo, ktorá vám bola navrhnutá. Niekedy musíme text čítať opakovane: platí to najmä ak ide o rozjímanie o Božom Slove. Postupne, niektoré výrazy nadobudnú neočakávaný význam a dotknú sa toho, čo prežívate v živote, možno niektorých problémov a ťažkostí, ktoré vás ovplyvňujú. Je to ako svetlo, ktoré osvetľuje tmavý kút, v ktorom sú veci v neporiadku a je potrebné vrátiť ich na ich miesto.
 3. Tretí krok: nechajte to, čo ste čítali, alebo počuli, aby sa stalo časťou vášho života. Je to proces, ktorý zahŕňa reflexiu, váš rozum, ale tiež vaše srdce, vaše city a vašu vôľu.
 4. Nakoniec, nájdite si čas poďakovať sa za všetko, čo ste dostali a modliť sa za to, aby veci, ktoré ste videli vo svojej mysli a cítili vo svojom srdci, priniesli konkrétne ovocie cez niektoré z vašich dobrých skutkov.

FiloteaTeraz pristúpme ku generálnej spovedi, ktorá si vyžaduje dlhú a dôkladnú prípravu. František pripomína Filotei, že hriech nám spôsobí veľký smútok, pretože uráža Boha, ale ak zostaneme pokorní, povedať o ňom spovedníkovi, bude pre nás ľahšie. „Keď si kľakneš v spovednici ku svojmu duchovnému otcovi, pomysli si, že si na Kalvárií pri nohách Ježiša Krista ukrižovaného, ktorého predrahá krv tečie zo všetkých rán na teba, aby ti zmyla hriechy.“

Po spovedi prichádza slávnostný sľub. Všimnite si vážnosť s ktorou je prezentovaný: je vykonaný pred Bohom a nebesami a celým vesmírom! Pamätajte na hlavné body, ktoré vyplynuli z rozjímania: láskavosť Boha, jeho dobrotu a milosrdenstvo, jeho trpezlivosť.

Všimnime si taktiež skutočnosť, že obrátenie Filotei a jej pevné a záväzné rozhodnutie kráčať odhodlane k dobru sú spojené s krstom, ktorým boli zmyté hriechy!  Preto nasleduje obnova „sľubu vernosti, ktorý bol daný Bohu v mojom mene počas krstu“ a preto „zriekam sa sveta, diabla a všetkých jeho skutkov. Naveky zavrhujem všetky jeho zlé našepkávania, márnosti a vábenia. Rozhodne sa zaväzujem, že odteraz chcem milovať jedine svojho dobrotivého a milého Boha a jemu slúžiť. Preto mu zasväcujem a darujem svoju dušu so všetkými jej silami, svoje srdce so všetkými jeho náklonnosťami, svoje telo so všetkými jeho zmyslami. Toto je môj úmysel, moja vôľa a moje nezlomné rozhodnutie, ktoré tu potvrdzujem a vyhlasujem bez akejkoľvek podmienky a obmedzenia pred Bohom a pred tvárou putujúcej Cirkvi, svojej Matky.

 Aby sme porozumeli tomuto nádhernému textu, patrí sa zdôrazniť  dve veci:

 • Premena zahŕňa celú osobu (ducha, dušu, srdce i telo): je to návrat k integrálnemu humanizmu, ktorého František bol vášnivým podporovateľom a majstrom.
 • Toto je vážna, dôležitá vec: všimnite si rastúcu silu slovies a prísloví: túžim, navrhujem, vyberám si, rozhodujem sa...neodvolateľne ...teraz a na večnosť! Je to moja vôľa, môj zámer, moje nezmeniteľné rozhodnutie!

Poukazuje to na radosť, skoro jednoduchosť Františka, pre ktorého všetko je v OK. František je dobrý a láskavý šľachetnom zmysle slova, ale aj náročný, pevný, odhodlaný, bez váhania. Chce od každého, aby sa vložil do jeho rúk, aby ho tak ho mohol sprevádzať na ceste svätosti! Železná päsť, ale zamatová rukavica!

Na potvrdenie toho, čo bolo povedané, osoba, ktorá urobila sľub je pozvaná k oltáru a dať tam svoj podpis. Boh sa tiež podpíše a potvrdí svoju pečať, naozaj bude pečaťou istoty vo vašom srdci!

Túto prvú časť uzavrieme niekoľkými užitočnými tipmi pre úplné a radikálne očistenie.

Musíš sa oslobodiť od pripútaností k ľahkému hriechu pretože:

 • oslabujú silu ducha,
 • otvárajú dvere pokušeniu,
 • prekážajú nám pri konaní dobra!

Osloboď sa taktiež od nepotrebných a nebezpečných vecí (obrazov, priateľov, televízie, alkoholu...): nebezpečenstvo nie je v tom že by si ich robil, ale v milovaní ich. Nepriateľom nábožnosti je vlažnosť alebo priemernosť. Môžeš byť kresťanom a dokonca veriacim (rozhodnúť sa pre nábožný život), ale ani to neznamená, že si si vybrala Boha!

Musíš venovať veľkú pozornosť zlým náklonnostiam súvisiacim s temperamentom. Niektorí ľudia sú prirodzene láskaví, niektorí sú arogantní a iní neschopní počúvať. Niektorí majú tendenciu byť na všetko rozhorčení, niektorí rýchlo vzbĺknu hnevom, iní sa ľahko zamilujú. So starostlivosťou/opatrnosťou a pozornosťou môžeš opraviť alebo zmierniť tieto sklony.

Záver by mal byť v zmysle Saleziánskeho optimizmu: neexistuje povaha tak zlá, že nemôže byť s Božou milosťou a ľudským úsilím obrátená na správnu cestu.

Na osobné rozjímanie:

 1. Venujete čas rozjímaniu, pokojnému a pozornému čítaniu Božieho Slova?
 2. Pripravujete sa dobre na nedeľnú Svätú Omšu, alebo sa jej zúčastňujete bez toho, aby ste vedeli o čom sú jednotlivé čítania?
 3. Nesie Váš vzťah s Bohom riziko, že bude príliš intelektuálny, alebo príliš emocionálny?
 4. Skontrolujte si svoje srdce, či nie je pripútané k zlému: hriech má vždy svoje vlastné čaro a potešenie. Dostalo sa to do Vášho srdca a ostali Vám v ňom zlé návyky, priateľstvá alebo neresti?
 5. Venujete pozornosť svojej povahe a uvedomujete si, že vďaka spôsobu Vášho života a vďaka vzťahom ktoré tvoríte prežívate veľké radosti alebo naopak veľké trápenia?   

Časopis možno nájsť na stránke :

www.admadonbosco.org

www.donbosco-torino.it

Pre viacej informácií nás môžete kontaktovať nasledujúcej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center