ADMA 9/2017

Adma online

V zhode s heslom hlavného predstaveného pre rok 2018

„Pane, daj sa mi napiť.“ (Jn 4, 15)

Rozvíjame umenie počúvania a sprevádzania.

Radi by sme rozvinuli z  duchovno – výchovnej perspektívy tému: ako žiť a šíriť cestu spirituality u členov ZMP (ADMA).  Na jej prezentovanie využijeme z text z diela Svätého Františka Saleského Návod na nábožný život a bude nás pritom sprevádzať don Gianni Ghiglione, SDB, expert na život a dielo Svätého Františka Saleského.

1. Čím je Filotea alebo Návod na nábožný život?

Gianni Ghiglione

Gianni Ghiglione

V auguste 1608 Svätý František Saleský publikoval knihu napísanú v rýchlosti, aby splnil požiadavku otca Fouriera, jeho duchovného direktora, „učenej a oddanej osoby, ktorá cítila, že takáto kniha by mohla byť užitočná pre mnohých.“ Bola to Filotea alebo Návod na nábožný život.

Dielu sa dostalo mimoriadneho a nadšeného prijatia. „Pane, kniha, ktorú ste publikoval, ma nadchla,  oduševnila a upútala tak veľmi, že to neviem vyjadriť ani slovami, ani písmom, neviem to ani vyrozprávať, ani popísať. ......  (Viedenský Arcibiskup).

Knihy a diela svätca boli tak veľmi obdivované a vážené, že ich nebolo možné dodať v dostatočnom množstve, nasýtiť dopyt. Medzi mnohými, ktorí odporúčali knihu bol človek, ktorý povedal, že nikdy nevidel knihu tak užitočnú pre spásu duše, ako je Úvod do nábožného života.

Chantal hovorila o tejto knihe, ako o „knihe diktovanej Duchom Svätým“, a Svätý Vincent de Paul vo svojich prvých Pravidlách pre Misijnú spoločnosť odporúčal denne prečítať jednu kapitolu. Keď ľudia uvideli Svätého Františka, zvolali: „je tu veľký František zo Ženevy, ktorý napísal Návod na zbožný život!“

Už počas Františkovho života bolo viac ako štyridsať dotlačí a vydaní. Odvtedy, ako odhadujú odborníci,  bolo najmenej 1300 edícií, preložených do všetkých jazykov sveta! A príbeh pokračuje!

"Je to v povahe a nadaní, ale predovšetkým v srdci Františka Saleského, kde musíme hľadať skutočný pôvod a dávnu prípravu Návodu na zbožný život alebo Filoteu." Takže je to kniha, ktorá prichádza z diaľky.

 

Počiatok Návodu na zbožný život.

František bol muž obrovských vedomostí a zanietený dobročinnosťou a horlivosťou. Cítil potrebu zdieľať s ostatnými duchovný dar, ktorý mu Boh dal v hojnosti. Jeho srdcu bolo ľúto, keď videl toľko duší „schopných prijať Božiu lásku, ale uspokojujúcich sa s niečím omnoho menším“, pretože žiaden závažný hlas neodpovedal na ich volanie o pomoc: „Kto nám pomôže uvidieť skutočné dobro?“

Všetky situácie a súvislosti v ktorých František žil svoj život môžu byť považované za bezprostredný podnet k napísaniu Úvodu do zbožného života.

Mimoriadny vplyv mal najmä jeho pobyt v Paríži, v roku 1602.  „Okruh Madam Acarie“ bol navštevovaný ľuďmi ako pán Berulle, Gallemand, Beaucousin, Duval a Olier. Bola to skutočná  škola duchovnosti, ktorá mala vo Francúzsku široký vplyv. Boli tam čítane diela Svätej Terézie a Avily a Svätého Jána z Kríža. Bolo to vďaka nim, keď bol vo Francúzsku skoro zavedený Reformovaný Karmel. Apoštol z Chablais sa dostal do kontaktu s týmito významnými ľuďmi.

Bolo to počas stretnutia s týmto duchovným svetom, keď pocítil nedostatok textu, ktorý by zosumarizoval stručným a praktickým spôsobom princípy vnútorného života a uľahčil ich aplikáciu u ľudí z rôznych sociálnych vrstiev. Je pravdou, že všetko môžeme nájsť vo Svätom písme, ale bolo to ako zlato v nespracovanom stave. Potrebovalo niekoho, kto by ho vyextrahoval, odstránil všetky nečistoty, roztavil ho a vyleštil. Bola to nevyhnutnosť, potreba, a od toho času, od roku 1602 František začal dávať dokopy prvé materiály, ktoré neskôr boli podkladom pre vytvorenie knihy.

Treba poznamenať, že v roku 1604 biskup František stretol barónku de Chantal a začal si s ňou vymieňať listy. Rovnako si vymieňal listy aj s pani Brulart, madam Villers a s ostatnými dámami. V listoch, ktoré im posielal boli nielen duchovné pravidlá a usmernenia pre potreby každej zvlášť. Bolo v nich tiež množstvo dokumentov, ktoré si navzájom odovzdávali. Všetky texty možno nájsť v Úvode do zbožného života. Zahŕňajú praktiky zbožnosti, ktoré sa majú vykonávať ráno, pravidlá počas dňa, rôzne úvahy o dokonalosti kresťanského života, pokore, láskavosti, vdovstve, ale najmä meditáciu a modlitbu. Je to spôsobené práve týmito princípmi, dozretými v mysli a srdci autora a úspešne použitými v živote rôznych ľudí, kde je treba hľadať prvý návrh tejto knihy.

Forma a štýl Návodu

František mal nie len pevné učenie, ale aj umenie vysvetľovania a objavovania jeho myšlienok, a potom mal schopnosť dosiahnuť dôverný vzťah so svojimi čitateľmi, zaujať ich, presvedčiť ich a osloviť ich city. František bol schopný zahrnúť všetky duchovné potreby spoločnosti svojej doby. Prial si, aby jeho kniha bola dostupná všetkým. Snažil sa ju napísať jednoduchým a príťažlivým jazykom, ale tiež presvedčivo. Jeho cieľom bolo osloviť všetkých ľudí, aby mali možnosť poznať povinnosti kresťanského života a ukázať presne ich význam a použitie.

Prvou charakteristikou jeho knihy je preto univerzálnosť. V tom čase sa verilo, že nábožný život nie možný inde, ako v kláštore, alebo, ak človek musí žiť vo svete s prerušením všetkých pút so spoločnosťou, žitím oddeleného života. František, na druhej strane vyhlásil, že každý môže dosiahnuť svätosť, dokonca aj tí, ktorí žijú vo svete bez toho, aby mali možnosť odísť do kláštora! To bolo vtedy absolútnou novinkou.

Bolo potrebné zatraktívniť cnosti. Bolo to pre Františka ľahké, pretože jeho láskavé srdce ho prirodzene viedlo tak, aby všetky veci všetkých ľudí boli nado všetko, na prvom mieste. Toto je asi ten najdôležitejší aspekt. Bolo by zbytočné ponúkať ideál kresťanského života, bez inšpirovania sa ním. Ukázal cnosti v ich prirodzených farbách, v ich čistej a svätej forme, a ukázal, ako ich milovať.

Jeho učenie je esenciálne praktické. František sa neobmedzoval na vymenovanie princípov. Objasnil súvislosti a praktické príklady. Urobil to takým spôsobom, že čitateľ nemusí vynakladať energiu, aby ich pochopil, ale je schopný sústrediť energiu svojej vôle a zvoliť si to, o čom vie, že je to dobré. Môže si potom vybrať to, čo je dobré a sústrediť na to všetko svoje úsilie. Text je presvedčivý. Skoro sa zdá, ako by sme ho mohli vidieť a počuť, ako sa venuje pocteným dušiam, prítomným v čase písania týchto stránok.

Štýl sa vyznačuje:

Jasnosťou: je vytrvalá a vyzerá ešte jasnejšie, keď porovnáme túto knihu s asketickými prácami súčasníkov, alebo s inými dielami o nábožnosti

Používa obrazy, ktoré sú zrodené z témy samotnej. Nádhernými prirodzenými spôsobmi odkrývajú to, čo robí knihu príťažlivou.

Priateľstvo: je dominantným odtieňom. Obrazy sú prezentované s láskavosťou a nežnosťou. „Srdce hovorí srdcu“. Autor otvára svoju milujúcu dušu a cez sladkú vládu lásky, žiada od svojho čitateľa opätovanie náklonnosti. Táto láskavosť nie je inšpirovaná nečestnými motívmi. Je to oheň lásky ktorý vedie pisateľa a dáva knihe nadprirodzený a neodolateľný šarm.

Je tu hudba zapísaná v Návode a je to hudba spievaná životom Františka!

FiloteaZhrnutie: V 1876 na stretnutí farárov a členov kapituly Don Bosco povedal: „bolo potrebné, aby saleziáni poznali lepšie život a dielo svätého Františka Saleského, alebo prinajmenšom Filoteu!“ On by to isté pozvanie adresoval aj dnes členom veľkej Saleziánskej rodiny.

Dovoľte mi ukončiť rozprávanie krátkou staťou ktorú napísal Andrew Ravier, veľký bádateľ Františkovho diela, ktorý takýmto spôsobom sumarizuje základné pozvanie pre Filoteu, na ktorej začiatku štúdia sa nachádzame: „ktokoľvek si, či v meste, alebo na dedine, vo fabrike, alebo v úrade, či si mladý, alebo nie až tak mladý, v manželstve, alebo slobodný,  alebo vo vezení – nevadí! Podstatnou vecou je, že túžiš po živote podľa Evanjelia, prijal si záväzok krstu vážne a si pravým Božím dieťaťom. Táto kniha je o tom, ako naplniť Tvoje srdce, ako Ježiš raz povedal: „prišiel som, aby ste mali život a mali ho v plnosti!.“ A vy, vďaka vášmu krstu a vašej viere, či už nie ste vzkriesení spolu s ním, skrze neho a v ňom? Pre Františka Saleského je kresťanský život Veľkou Nocou každý deň.!

Vezmite si text  Návodu na zbožný život a začnite čítať niekoľko strán tu a tam, aby ste pocítili chuť Františkovho štýlu a jazyka. Prídavné mená a príslovky robia všetko iným, tak pozor na ne! Príjemné čítanie!  

Časopis možno nájsť na stránke :

www.admadonbosco.org

www.donbosco-torino.it

Pre viacej informácií nás môžete kontaktovať nasledujúcej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center