ORIENTÁCIA A ZAVÄZKY ZMP (ADMA) NA ROK 2016-2017

Orientácia a zaväzky ZMP (ADMA) na rok 2016-2017

  1. 1. Slovo hlavného predstaveného na siedmom Medzinárodnom kongrese Márie Pomocnice (Turín-Colle Don Bosco, 6.-9. august 2015)

"Som presvedčený o tom, že tento kongres predstavuje okamih milosti pre našu saleziánsku rodinu hlásajúcu „Evanjelium rodiny“, znovu vyzdvihujúcu jej krásu, úlohu a dôstojnosť. Zvlášť pri pohľade na Dona Bosca, na jeho otcovstvo, ktoré žil v rodinnom duchu v prvom oratóriu, zažívame rast našej identity ešte jasnejšie a pevnejšie.” (Don Angel Fernández Artime, hlavný predstavený).

1.1 "Z Máriinho domu do našich domovov":

Chceme vytvoriť v našich skupinách a v našich rodinách sieť autentických vzťahov, spoluzodpovednosti, spoločenstva inšpirovaného rodinným duchom Dona Bosca. Zmysel, vieru a milujúcu láskavosť možno nájsť v dialógu, v láske jedného k druhého a v Božej prítomnosti. V spojení s pápežom Františkom chceme byť tiež učeníkmi – apoštolmi znovu potvrdzujúc prioritu modlitby a duchovného života pre plodnosť a autentickosť apoštolského záväzku. Jednoducho chceme priniesť rodinám a mladým ľuďom svedectvo radosťou naplneného života zvereného Ježišovi a Márii, radosť z kresťanských rodín a skúsenosť krásy manželstva, hoci aj v našich každodenných trápeniach.

Odkaz na „dom Márie“ znovu pripomína charizmatické spojenie s chrámom Združenia Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne na Valdoku (pozri stanovy čl. 9). Radi by sme posilnili putá nášho spoločenstva a oddanosť Márii Pomocnici kresťanov, oceňujúc ľudovú zbožnosť ako privilegované miesto misií a evanjelizácie.

1.2 Služba mladým a služba rodine:

Don Bosco sníval o hnutí ľudí pre mladých. My sme tiež vyzývaní, aby sme sa uistili že služba mladým je ešte viac otvorená službe rodine. Musíme zabezpečiť, aby sa rodiny stali privilegovaným miestom pre ľudský a kresťanský rast v každodennom živote a v cnostiach, ktoré formujú našu existenciu. Potrebujeme kráčať s rodinami, sprevádzať ich v zložitých situáciách, ktorým čelia a hľadať nové cesty a stratégie ako podporovať rodičov v ich výchovných záväzkoch.  Predovšetkým presadzovať programy pre mladé páry v počiatočných rokoch ich manželstva a podporovať ich v zodpovednosti za výchovu.

 

1.3 Ako Saleziánska rodina:

• Podporujeme výmenu skúseností, dopĺňanie a spoluzodpovednosť medzi manželským povolaním a zasväteným životom, misionárskym a kňazským, posilnenie zdieľania skúsenosti, spoločného plánovania, tak, aby naše rozdielne vnímania boli zdieľané stále viac a viac pre dobro mladých.

• Zdieľame a zhodnocujeme skúsenosti a návrhy, ktoré už boli podané v skupinách Saleziánskej rodiny v pastorácií rodín, podporovaním nových, ako konkrétnych vyjadrení tej istej charizmy.

• Pripájame sa a zúčastňujeme na miestnych, provinciálnych, národných a svetových stretnutiach Saleziánskej rodiny, ktoré sú miestami znalostí, spoločenstva a spolupráce, a sú znakom našej príslušnosti k tej istej charizmatickej podstate.

2. Vedenie a animácia miestnych skupín

Pokračujúc v začatej ceste potrebujeme naplánovať Formačné kurzy pre ZMP (ADMA) na provinciálnej, alebo národnej úrovni s cieľom postúpiť vedomosti o Stanovách vo svetle ich komentára (Tretia kniha Márie Pomocnice kresťanov). Zvlášť významný je dokument o identite a úlohe miestnej rady, s cieľom posilniť zodpovednosť a poslanie laikov v živote združenia.

Na budúci rok máme naplánované stretnutia Sekretariátu Saleziánskej rodiny pre delegátov SDB z rôznych regiónoch (India  - Západná Ázia – Afrika).

Plánuje sa ADMA Kongres Centrálnej Ameriky (Nikaragua, od 28. septembra do 1. októbra 2016) a ADMA Národný kongres Bolívie (od 28. apríla do 1. mája 2017)

Kľúčovým bodom je kontakt, formácia a sprevádzanie SDB a FMA duchovných animátorov na provinciálnej, regionálnej a národnej úrovni.

Prvým krokom bude vytvorenie národného koordinačného orgánu pre ZMP (ADMA) v Taliansku.

Druhým aspektom je vzťah s SDB a FMA provinciálmi, najmä prezentácia ZMP (ADMA) u novovymenovaných provinciálov.

3. FORMAčný  PROGRAM 2016-2017

 

Je v súlade s heslom hlavného predstaveného pre rok 2017:

Sme rodinou! Každý domov je školou Života a Lásky.

 

Cirkevné udalosti oboch synod a apoštolská exhortácia „Radosť lásky“ pápeža Františka  si vyžadujú, aby sme svoju pastoračnú výchovnú činnosti zamerali na rodinu.  

Don Silvio Roggia, SDB, z oddelenia formácie, nám pomôže s mesačnými reflexiami inšpirovanými exhortáciou pápeža Františka „Radosť lásky“. Budú publikované v ADMAonline.

Dni Spirituality Saleziánskej rodiny sa budú konať v Ríme od 19. do 22. januára 2017

4. Organizácia združenia

4.1 Register Združenia

Budeme pokračovať a aktualizovať proces mapovania rôznych skupín Združenia, aby sme získali viac objektívnych vedomostí o ZMP (ADMA) v rôznych častiach sveta.  Budeme hľadať, ako posilniť úlohu tajomníkov miestnych a provinciálnych rád v starostlivosti o nasledujúce aspekty:  dekrét o zriadení, dekrét o pridružení – kronika skupiny- zápisnice zo stretnutí – zoznam členov, atď.

Dúfame, že sa nám podarí naviazať kontakty s prezidentmi provinciálnych a národných rád.

 

4.2 ADMAonline

Budeme venovať viac pozornosti ADMAonline a bude viac rozšírená. Je publikovaná v oboch formátoch, v PDF ( slúži ako nástenka združenia) a v jednoduchom textovom formáte pre stretnutia skupín, pre animované modlitby a s cieľom zvýšiť povedomie o Združení celosvetovo. Tento nástroj sa stáva veľmi dôležitým v zdieľaní formačných programov a v podporovaní spoločenstva medzi skupinami Združenia. 

4.3 Nová knižočka zo série "Notebooks of Mary Help of Christians" je venovaná témam formácie v Združení  

4.4 Webová stránka a ostatné nástroje komunikácie  

Materské stredisko ADMA má oficiálnu webovú stránku pre podporu spoločenstva medzi rôznymi skupinami ADMA vo svete zdieľaním dokumentov a formačných materiálov a informácií pre vzájomné poznávanie: www.admadonbosco.org

Vývoj webových stránok sa stal formou animácie najmä pre miestne skupiny.

 

4.7 ADMA bežný účet a bankový prevod

 

A.D.M.A.

Associazione di Maria Ausiliatrice

Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 TORINO - TO

Codice Fiscale: 97725620013

Bežný účet v banke Banca Prossima (05000 - Filiale di Milano)

IBAN: IT60Z0335901600100000130575

BIC: BCITITMX

Pán Tullio Lucca, prezident Materského strediska ADMA Turin-Valdocco

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Don Pierluigi Cameroni, duchovný animátor

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sekretariat

Adma@ådmadonboosco.org

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center