ADMA online Apríl 2017

Adma 2017-04-01

MÁRIA NÁS POZÝVA, ABY SME OTVORILI NAŠE SRDCIA BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Adma 2017-04-02

Obdobie Veľkej noci je pozvaním na prijatie milosrdnej Božej lásky, ktorá sa zjavila vo Veľkonočnej obete jeho Syna. Každý z nás je povolaný prijať Pánovu milosť, obrátiť sa k jeho láske, rozhodnúť sa pre nový živote, ako nás vyzýva sv. Pavol: "Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!"(Ef 5, 8-9). Sú kresťania, korí žiaria a sú plní svetla, usilujúci sa slúžiť Bohu. A sú kresťania pochmúrni, žijúci hriešny život, vzdialený od Boha. Sú však aj „šedí kresťania“, ktorí žijú v kompromisoch a prispôsobovaní sa, zasievajú zmätok a dávajú krehké a protichodné svedectvo.

Adma 2017-04-03Veľká Noc nás volá, aby sme žily nový život Evanjelia, kráčali v novosti Pána Ježiša, ako nás vyzýva Pápež František: „Nové hlásanie ponúka veriacim, aj vlažným a nepraktizujúcim, novú radosť z viery a evanjelizačnú plodnosť. Jeho centrum a podstata zostávajú rovnaké: je nimi Boh, ktorý prejavil svoju veľkú lásku v ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. On stále obnovuje svojich veriacich: v ktoromkoľvek veku „dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú“ (Iz 40, 31). Kristus je „večné evanjelium“ (Zjv 14,6) a je „ten istý včera i dnes a naveky“ (Hebr 13, 8), ale jeho bohatstvo a krása sú nevyčerpateľné. On je stále mladý a je neustálym prameňom novosti. Cirkev sa neprestáva čudovať, aká veľká je „hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti“ (Rim 11, 33). Svätý Ján z Kríža hovorieval: „táto hĺbka Božieho poznania a múdrosti je taká veľká a nesmierna, že aj keď ju už duša pozná, môže sa do nej stále hlbšie ponárať“. Alebo ako hovorí svätý Irenej: „[Kristus] pri svojom príchode priniesol so sebou všetku novosť“. On vždy svojou novosťou dokáže obnoviť náš život a naše spoločenstvo, a aj keď sa ho dotkli temné obdobia a slabosti Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a vie nás prekvapiť svojou neustálou Božou tvorivosťou. Vždy keď sa snažíme vrátiť k prameňu a obnoviť pôvodnú čerstvosť evanjelia, ukážu sa nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet. Naozaj každá autentická činnosť evanjelizácie je vždy „nová“. (Evangelii Gaudium n. 11)

Mária Pomocnica kresťanov je s nami, pomáha nám povedať Bohu rozhodné ÁNO, jeho vôli a jeho prikázaniam. Nie sme sami. Ona je s nami a oroduje za nás. Vo všetkých našich skupinách budeme s veľkou vierou sláviť novénu a sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, prosme o mimoriadne požehnania pre naše rodiny a pre celé združenie so zakúsením novej jari. S pápežom Františkom oslavujeme sté výročie zjavení vo Fatime. Pápežov pontifikát bol zasvätený Panne Márii z Fatimy: vyprosujme pre neho dar rozlišovania pri poznávaní ciest obnovy Cirkvi a modlíme sa, aby bol ochraňovaný v ťažkých hodinách utrpenia, v prekonávaní ťažkostí, v láske , v skúškach, ktoré obnova Cirkvi prináša.

Lucca Tullio, predseda

Don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center