ADMA online Jún 2017

Adma 2017-06-01

MÁRIA NÁS POZÝVA K OBRÁTENIU

Adma 2017-06-02

Sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime je silnou výzvou k obráteniu, otvoriť naše srdcia milosti, ku ktorej sme všetci povolaní, aby sme prinášali svedectvo pokoja a lásky v tomto svete plnom ťažkostí a násilia. Tak veľa zmätku a dezorientácie spôsobuje fakt, že mnohí ľudia zabudli na to, že život na zemi je pominuteľný, že náš život je púťou do večnosti. „Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu“ (Kol 3, 1-3). Potrebujeme znovu nadobudnúť túžbu po nebeských veciach, po raji. Naše srdcia sa musia obrátiť k Bohu a jeho vôli. Musíme vnímať Božie veci. Mária je s nami, bojuje za nás a prihovára sa za nás u svojho syna Ježiša.

Radi by sme vyjadrili špeciálne poďakovanie za bohatú skúsenosť animácie a sprevádzania na Národnom kongrese Márie Pomocnice kresťanov v Bolívii, kde sme mali možnosť prezentovať nové smery v ADMA. Tie, ktoré už boli prezentované v provinciách a budú opakovane prezentované v septembri v Brazílii. Veríme, že sa nám ich podarí zaviesť do praxe v našich skupinách ADMA.

Slávenie Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne tento rok zahŕňalo aj stretnutie Svetového poradného zboru Saleziánskej rodiny s hlavným predstaveným. Bola to skutočná oslava kresťanov, ktorí si ctia a vážia Máriu s pocitom synovskej oddanosti a nachádzajú v nej Matku útechy a nádeje, v našej minulosti i pre budúcnosť. Zverujeme do starostlivosti Márie Pomocnice kresťanov všetkých, ktorí sa snažia ochrániť úctu k životu každého človeka, od prvého momentu počatia až po jeho prirodzený koniec, a všetkých, ktorí pracujú pre ľudí v núdzi, nezáležiac na tom, akej sú národnosti, akej sú kultúry, etniká či náboženstva.

Zverujeme Márii Pomocnici kresťanov mnohých mučeníkov našej doby, pretože ich obeta môže byť kvasom života a pokoja pre všetkých.

Putujúc spolu pod plášťom Márie Pomocnice kresťanov dosiahneme skutočné spoločenstvo, ktoré je Božím darom, ale vyžaduje si nepretržité úsilie každého pokrsteného človeka. Nakoniec, vyjadrujeme vrúcne poďakovanie pre don. Silvio Roggia za jeho spoluprácu v tomto roku v mesačných formačných katechézach inšpirovaných exhortáciou Pápeža Františka Radosť Lásky. Modlíme sa za neho a za jeho poslanie.

Lucca Tullio, predseda

Don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

 

 

Adma 2017-06-03Dňa 20 júna 2017 don Roberto Carelli oslávi 25 rokov kňazstva! Ďakujeme mu za jeho cennú pastoračnú a výchovnú službu pre združenie ADMA.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center