ADMA online Máj 2017

Adma 2017-05-01

MÁRIA NÁS NABÁDA, ABY SME NIESLI SVEDECTVO JEJ PRÍTOMNOSTI

Adma 2017-05-02

Naša oddanosť Márii Pomocnici kresťanov, ktorú zdôrazňujeme práve v tomto mesiaci v novéne a slávnosťou na jej počesť, nás zaväzuje, aby sme svedčili o jej materskej prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko od Boha alebo tým ktorí zažívajú ťažké skúšky, ako vojnu, chorobu alebo nespravodlivosť. Cez modlitbu a príklad sme povolaní pristupovať k srdciam tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Mária Pomocnica kresťanov je s nami a oroduje za každého z nás, tak, aby sme s láskou a odhodlaním vedeli svedčiť o viere, a povzbudzovať ľudí, aby vzhliadli na ňu a zasvätili sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Posiela nás do sveta, aby sme ako malé svetielka vedené jej materinskou láskou mohli svietiť jasne s plnou nádherou. Modlitba nám pomôže, pretože modlitba nás zachraňuje a zachraňuje svet. Povzbudzuje nás, aby sme sa nebáli povedať pravdu, aby sme sa nebáli zmeniť sami seba a svet tým, že šírime lásku, tak aby jej syn bol poznaný a milovaný, aby láska mohla vládnuť v našich životoch: láska žijúca, Láska, ktorá priťahuje a láska, ktorá dáva život. Je na nás, aby sme to prijali, žili a šírili. Sme v mesiaci Panny Márie. V mnohých častiach sveta sa zhromažďujeme na počesť Panny Márie pod názvom Pomocnica kresťanov. Chceme jej vyjadriť našu vďaku za to, že obnovuje naše združenie a zaviazať sa k tomu, aby naše skupiny ADMA rástli v počte a kvalite.

Lucca Tullio, predseda

Don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center