ADMA online Marec 2017

Adma 2017-03-01

MÁRIA NÁS POZÝVA HLBOKO PREŽÍVAŤ VIERU

Adma 2017-03-02

Blížime sa k Veľkej noci, do centra a vrcholu našej viery a života cirkvi. V súčasnosti nás šokuje nielen násilie a nemorálnosť spoločnosti, ale tiež strata viery a pravého kresťanského života. Útoky na cirkev nie sú iba zvonku, ale niekedy, a o to viac zákerné a devastujúce sú tie, z jej vnútra. Vo Veľkonočnej vigílií sme volaní obnoviť si naše krstné sľuby, zrieknuť sa Satana, sveta a hriechu a obnoviť si vieru v Trojjediného Boha a vo svätú Cirkev. Je to moment milosti, byť pripravený a žiť zodpovedne tak, aby sme oživovali našu apoštolskú vieru a príkladný kresťanský život a spolupracovali na spravodlivosti a pokoji vo svete. Don Boscov sen o dvoch stĺpoch je platný aj dnes, keď víchrice a búrky všetkého druhu šľahajú loďku Cirkvi, snažiac sa ju zničiť a poškvrniť. Ale my vieme, že „brány pekla ju nepremôžu“. Panna Mária vo Fatime ohlásila víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. Cesta modlitby, nádeje vo večný život a práca, ktorú robíme na sebe, nás vedú k tomu, aby sme prijali Božiu milosť, tak, že cez odriekanie a obrátenie sa staneme mužmi a ženami viery a čistej nádeje a vytrvalosti.

Adma 2017-03-03Cesta pôstu musí znovu zapáliť v našich srdciach oheň, tú vášeň a zbožnosť, ktorá charakterizuje každého člena a každú skupinu ADMA. Sme ľudia, ktorí spoznali že sú zachránení Božou láskou a položili sme naše životy do služby Evanjelia a charizmy Dona Bosca pre spásu mladých ľudí. 2. apríla oslávime 175. výročie narodenia Dominika Savia, mladého muža, ktorý dostal vo svojom srdci dar viery. Ježiša a Máriu prijal za svojich priateľov a bol tiež schopný budovať pravé priateľstva „pre veci duše“. Prosme o jeho príhovor, najmä za našich mladých ľudí a deti ADMA.

Prajeme všetkým v ADMA Veľkú noc naplnenú radosťou a vďačnosťou za Božiu lásku, ktorou nás Boh spasil a s obnovenou dôverou v Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov, ktorá nás vedie a je našou kráľovnou.

Lucca Tullio, predseda

Don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center