ADMA online September 2017

clip image002

Mária nás prosí, aby sme neprestali s modlitbami

obrazokVo všetkých svojich prosbách nám Mária pripomína a povzbudzuje nás, aby sa naša modlitba stala dôverným stretnutím s Bohom. Na to, aby sme sa stali mužmi a ženami modlitby nepotrebujeme veľa modlitieb, ale predovšetkým mať živý vzťah s Bohom, živé spojenie s ním, dýchať jeho prítomnosť, kráčať vždy v súlade s jeho vôľou.

Modlitba musí byť rozvíjaná a naplnená túžbou. Vyjadrovať hľadanie: „O Bože, ty si môj Boh, už na úsvite sa viniem k tebe, moja duša túži po tebe“ Potrebujeme presné momenty modlitby: ráno, večer, modlitbu ruženca spolu s rodinou a Svätú omšu v nedeľu. Ľahšie sa budeme potom modliť spontánne v priebehu dňa. Najskôr potrebujeme viacej úsilia, pretože nie sme zvyknutí, ale keď stretneme Boha, keď ho začneme vnímať, bude to ľahšie: modlitba sa stane radosťou. Keď dosiahneme stretnutie s Bohom, staneme sa mužmi a ženami lásky a pokoja a začneme zanietene svedčiť ľuďom o Bohu... Až keď ho stretneme, budeme môcť, našimi životmi, našim svedectvom a našim príkladom, pomôcť stretnúť Boha ostatným.

Cez modlitbu stretneme Boha a s Máriinou pomocou dokážeme zastaviť nie len vojny vo svete, ale aj vojny v srdciach, v rodinách, a vojny s toľkými ideológiami. V súčasnosti sú to materializmus, konzumizmus a relativizmus, sú útokmi, ktorými chce Satan zničiť životy, rodiny a spolunažívanie medi ľuďmi. Chce zničiť Boha, vytlačiť ho von zo spoločnosti, zo srdca ľudí, preč od mladých ľudí, rodín, zo škôl, z farností a tak ďalej. Vskutku, Panna Mária je učiteľkou modlitby a skúseným sprievodcom na ceste svätosti. Mária je s nami. Sprevádza nás a varuje, aby sme sa neprestali modliť.

Vďaka modlitbám zažívame rastúci pocit príslušnosti k Združeniu Márie Pomocnice kresťanov, ktoré vedie členov ku svedectvu o svojom členstve, k poskytnutiu svojej služby združeniu s duchom vďačnosti a štedrosti. Dozrievanie zrelosti jeho členov a skupín môžeme vidieť v ochote vydávať silné svedectvo ich viery a lásky k Panne Márií. Združenie je spôsobilé pre rast a sprevádzanie skupín rodín a zaviazaných mladých ľudí. Panna Mária združenie požehnáva, vedie a sprevádza prekvapujúcimi spôsobmi a v veľkou duchovnou dynamikou. Prítomnosť  SDB a FMA vo formačných a duchovných programoch ZMP (ADMA) je znakom našej spoločnej príslušnosti k Saleziánskej rodine. Vidno to v našom spoločnom raste v dopĺňaní sa v povolaniach. Prosíme vás o venovanie špeciálnej pozornosti modlitbám za voľby a rozlíšenie novej Rady Materskej ADMA, ktoré sa bude konať v Turíne počas Mariánskeho dňa 15. októbra 2017.

  

Lucca Tullio, predseda

don Pierluigi Cameroni SDB, duchovný animátor

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center