Pravidlá ZMP - Článok 14

Článok 14

Provinciálna a národná rada

Kde je to možné, Združenie na provinciálnej úrovni vedie rada, ktorá animuje, koordinuje a usmerňuje miestne strediská Združenia a vzťahy k ostatným skupinám Saleziánskej rodiny.

Provinciálnu radu volia predsedovia miestnych stredísk. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a vhodného počtu radcov.

Členovia rady sa volia na štyri roky, s možnosťou byť zvolení na druhé nasledujúce štvorročie.

Podľa práva do provinciálnej rady patrí aj duchovný animátor (ka).

Kde to bude potrebné a vhodné, urobí sa koordinácia na národnej úrovni, s koordinátorom alebo koordinátorkou a vhodným počtom členov a duchovných animátorov.

Činnosť koordinácie si určia členovia sami.

 

Článok 14 - komentár

• Provinciálna rada: pomocný orgán Združenia, s cieľom podporovať pocit spolupatričnosti miestnych skupín a vyhýbať sa zvláštnostiam a výstrednostiam, ktoré by vyprázdnili identitu ADMY-ZMP

• Úloha a rola provinciálnej rady

- projektovať, podporovať a koordinovať formačné a apoštolské iniciatívy skupín;

- podporovať spoluprácu medzi miestnymi skupinami spoločnými stretnutiami a podporovaním miestnych rád

- stanovovať spolu s miestnymi radami priebeh začiatočnej i permanentnej formácie podľa smerníc Združenia

- zúčastňovať sa na živote Saleziánskej rodiny tým, že sa zúčastňuje provinciálnej konzulty

- podporovať silné momenty spirituality a animovať iniciatívy, ktoré podporujú vernosť členov Združeniu

Koordinácia na národnej úrovni prisluší jednotlivým provinciám a národom, aj v ustanovení, aj v usporiadaní (predpisoch)

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center