Pravidlá ZMP - Článok 15

Článok 15

Úloha Materského strediska

Stredisko Márie Pomocnice existujúce pri Bazilike Panny Márie v Turíne na Valdoccu, je dedičom a pokračovateľom prvého strediska založeného donom Boscom, a preto sa nazýva „Materské“.

Článok 15 - komentár

Pre tento svoj pôvod a pre toto svoje spojenie s Bazilikou zabezpečuje animáciu, pripája a informuje strediská Združenia po celom svete.

Pre historické dôvody a pre špeciálne puto, ktoré existuje medzi Bazilikou Panny Márie Pomocnice a Materským strediskom ADMY, táto zastáva špeciálnu úlohu v Združení. ADMA je jediné združenie v Saleziánskej rodine, ktoré má svoje historické sídlo v Turíne pretože ho viaže zvláštne puto k Bazilike Panny Márie Pomocnice. Podľa tradície predseda Združenia a duchovný animátor materského strediska sú predsedom a animátorom aj pre celé Združenie.
Aj tak je dobré pripomenúť, že don Boscova Panna Márie je centrom života Združenia a v jej mene koná materské stredisko. Pomocnica je naša predsedkyňa!
Táto špeciálna úloha materského strediska sa prejavuje:

-v tom, že oficiálne reprezentuje Združenie na úrovni Cirkvi a Saleziánskej rodiny (Svetová konzulta Saleziánskej rodiny, účasť duchovného animátora Dikastériu Saleziánskej rodiny SDB, účasť na Dňoch spirituality..);

-usporadúva Medzinárodné kongresy Márie Pomocnice;

-zúčastňuje sa, ak je požiadavka a pozvanie, na provinciálnych kongresoch a radách.

Na tento cieľ slúži ich oficiálny orgán „príloha ADMA“ v časopise „Mária Pomocnica“, vydávaného Bazilikou Panny Márie Pomocnice v Turíne.

Špeciálne prostriedky slúžiace na jednotu, formáciu a komunikáciu:

- Časopis Panny Márie Pomocnice publikovaný Bazilikou Panny Márie Pomocnice v Turíne s prílohou ADMA;

- ADMAONLINE, mesačný spravodaj na zabezpečenie spojenia a animácie:

- Edícia Zošity Panny Márie Pomocnice vydaná vydavateľstvom Elledici v Turíne.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center