Pravidla ZMP - Článok 17

Článok 17

Združenie Márie Pomocnice, ako verejný cirkevný právnický subjekt, má podľa cirkevného práva a práva príslušnej krajiny možnosť získavať, vlastniť a scudzovať svoje časné majetky.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center