Pravidla ZMP - Článok 18

Článok 18

Preklad pravidiel do rôznych jazykov musí byť verný, má sa zhodovať so schváleným textom a treba ho predložiť na posúdenie Materskému stredisku Združenia.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center