Pravidla ZMP - Článok 6

Článok 6

Organizácia

V štýle dona Bosca je táto organizačná štruktúra v službách človeka, preto je jednoduchá a pružná, prispôsobiteľná situáciám jednotlivých krajín.

Je tiež pravdou, že „dôležitým aspektom, ktorý charakterizuje dona Bosca, je jeho praktická organizačná schopnosť, ktorá aspoň čiastočne vysvetľuje schopnosť a trvácnosť jeho iniciatív: vedieť dobre vymedziť zodpovenosti za činnosť, animovanie a rast.“9

Článok 6 - komentár

Kán. 315 - Verejné združenia môžu samy od seba konať podujatia, primerané ich povahe; riadia sa podľa normy štatútu, ale pod vyšším vedením cirkevnej vrchnosti, o ktorej sa hovorí v kán. 312, § 1.

Kán. 312 §1 Kompetentnou autoritou na zriadenie verejných združení je:

1. pre univerzálne a medzinárodné združenia Svätá stolica

2. pre národné združenia, ktoré totiž samotným zriadením sú určené na vykonávanie činnosti v celom národe, Konferencia biskupov na svojom území.

Organizácia je služba osobám a skupinám, a teda nemá nás ťažiť (doslovne dusiť), ale podporovať, podržať a napomáhať jasným priateľským vzťahom a apoštolskému angažovaniu sa členov. Podľa saleziánskeho ducha na to stačí malý počet, ale jasných a jednoduchých pravidiel, tak aby (skupine) pomáhali napredovať ďalej, aby sa zachovala kontinuita, a aby sa zachovalo to dobro, ktoré sa robí. Viac sa oplatí pozerať na život a skúsenosť (danej skupiny), ako na právnu formuláciu jednotlivých pravidiel. Preto je dobré pozrieť sa na cestu, ktorú jednotlivé skupiny prešli, všimnúť si, a vyjadriť navonok to čo prežili, a na ich skúsenosti, ktoré vyjadrujú bohatstvo ich apoštolskej plodnosti. Je to viac ako všetkých nútiť vyjadriť rôzne skutočnosti života rovnakou formulou.

Bdelosť a riadenie zhora, na ktoré sa odvoláva kánon, neobsahuje v sebe priame vykonávanie moci nad Združením, ale skôr právo-povinnosť podpory a určenia jeho smerovania.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center