Pravidla ZMP - Článok 9

Článok 9

Pridruženie sa ku chrámu Márie Pomocnice v Turíne

„Združenie Márie Pomocnice je životne spojené s chrámom na Valdoccu v Turíne.

Dá sa povedať, že Panna Mária nielenže zasiahla pri jeho stavbe, podľa tvrdenia don Bosca, ale jej záštita sa odtiaľ rozšírila do celého sveta.

To je dôvod, prečo je Združenie povolané udržiavať jednotu s týmto svätým miestom.“

 

Článok 9 - komentár 1. časť

Ustanovujúci (konštitučný) vzťah medzi Združením a chrámom Márie Pomocnice. Vzťah medzi združením ADMA a chrámom Márie Pomocnice, centrom jednoty a prameňom milosti, spočíva v základajúcej charizme. (inými slovami: chrám MP poskytuje Združeniu zakladajúcu charizmu) Vzťah medzi združením ADMA a chrámom je vzťah pôvodu, konštitučný. Takto môžeme pochopiť prečo historickým sídlom Materského strediska je Turín. ADMA je v skutočnosti jediné spoločenstvo, ktoré má historické a organizačné sídlo v Turíne pri chráme na Valdoccu. Materské stredisko je špeciálnym spôsobom povolané, aby sa staralo a zviditeľňovalo tento duchovný a dejinný vzťah s chrámom Márie Pomocnice.

Každé miestne stredisko udržuje zvláštne spoločenstvo dialógu a solidarity s chrámom Márie Pomocnice v Turíne na Valdoccu a s Materským strediskom, ktoré tam vzniklo; ono navrhne všetky prostriedky, ktoré takémuto spoločenstvu napomôžu.

Článok 9 - komentár 2. časť

Vzťah medzi miestnymi strediskami a chrámom Márie Pomocnice a Materským strediskom. Je to predovšetkým duchovné puto, ktoré združuje. Toto puto je vyjadrené prostredníctvom kontaktov, návštev a rôznymi formami komunikácie a informácie, a taktiež konkrétnymi gestami solidarity . Je veľmi dôležité a podstatné pre každú miestnu skupinu a organizmus na úrovni provinciálnej i národnej, aby udržiavali a pestovali tento vzťah.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center