Zo života strediska

Formačné stretnutie členov ADMA nášho strediska.

            Každý mesiac sa členovia strediska stretnú na formačnom stretnutí 24.deň v mesiaci, alebo v tesnej blízkosti tohto dňa, vo štvrtok. Začína v kaplnke modlitbou ruženca, potom je svätá omša. Po nej pokračuje formačné stretnutie v klubovni mládežníckeho strediska.

Duchovná obnova pre členov strediska ADMA je v utorok pred prvým piatkom o 17.hodine. Tí, ktorí sa jej nemôžu zúčastniť, majú možnosť urobiť si duchovnú obnovu v príslušnom mesiaci spolu s členmi strediska ASC.

Apoštolát rodín, ktorý napomáhajú členovia strediska ADMA.

V septembri 2016 sa začali „Rodičovské večery“ pre rodičov detí do 10 rokov.  Je to výchovný kurz pre rodičov. Býva poslednú stredu v mesiaci o 17.45. Mnohí rodičia prichádzajú na kurz aj so svojimi deťmi, ktoré počas kurzu asistujeme.

Mali sme v úmysle rozbehnúť aj „Rodičovský kurz“ pre tínedžerov. Nakoľko sa prihlásili zatiaľ len tri rodičovské páry kurz začneme, keď sa prihlásia ďalšie páry.

V advente a pôste členovia strediska pomáhajú pri zabezpečovaní kurzu „Manželské večery“ v spolupráci s farnosťou.

Prvú sobotu v mesiaci o 15.30 je duchovná obnova mladých rodín. Rodičia chodia na obnovu spolu s deťmi, ktoré počas duchovnej obnovy rodičov katechizujeme podľa vekových skupín. Na záver duchovnej obnovy rodičia i deti sú spolu na svätej omši, ktorou obnova končí. Pred duchovnou obnovou rodičov si animátori detí pripravia katechézy, ktoré s deťmi potom preberú. Toto stretnutie slúži tiež ako vzdialená príprava na ich animátorstvo.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center