Vaše 2% pre 100% mladých

Podporte mladých na Orave vašimi percentami zo zaplatenej dane aj v roku 2024.

sdbno04Drahí priatelia a sympatizanti diela dona Bosca na Hornej Orave,
aj v roku 2024 sa na vás obraciame s prosbou o poskytnutie vašich 2-3 percent zo zaplatenej dane pre mládežníku organizáciu DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Námestovo.

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť 2% z dane, ale ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane (podľa zákona č. 406/2011 Z. z.). Je potrebné požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej činnosti. Uvedené potvrdenie vám umožní poukázať hociktorej organizácii (aj nám) 3% zo svojich daní.

Čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% (3%) z daní na účely neziskových organizácií je v marci a apríli každého roka.

 

Čo je potrebné pre to urobiť?

sdbno09Poznámky:

  • Do kolónky Rok sa píše 2023.
  • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava!!!.
  • OZ Domka nemá SID, kolónku na SID nevypľňajte.
  • Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý peniaze automaticky prevedie.
  • Tlačivá sa podávajú na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center