Rokmi hľadania Božej vôle, ale aj rokmi vďačnosti a zázrakov by sa dalo nazvať obdobie, počas ktorého sa v Námestove udomácnili Saleziáni. 20 rokov ubehlo presne 6.8.2020, no kvôli prázdninám sme túto milú udalosť presunuli na september a spojili ju s otvorením nového školského roka v našom saleziánskom stredisku.

Uplynulá sezóna poznačená koronavírusom spôsobila oddialenie finále saleziánskeho turnaja Kamy. Zdalo sa, že sa už vôbec neuskutoční, no banskobystrickí organizátori za prísnych hygienických pravidiel pripravili športový zážitok pre 14 tímov z celého Slovenska.

Pobytové tábory sa nám tohto roku nepodarilo uskutočniť, a tak na rad prišiel nový projekt: Letné oratko. Oratko pochádza zo slova oratórium, miesto modlitby a spoločenstva. Jeho zakladateľom bol sv. Filip Neri už v 16. stor. a don Bosco oratórium rozvinul do podoby, akú v našich saleziánskych strediskách poznáme dnes.

Strana 1 z 4

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center