Dievčenský tábor s Johankou z Arcu

Tohtoročným dievčenským táborom nás sprevádzala sv. Jana z Arku. Spolu s ňou sa osemdesiat dievčat prenieslo do stredovekého Francúzska a po jej boku bojovali proti nepriateľským Angličanom. Naučili sa, že majú s odvahou nasledovať Božiu vôľu a nepodľahnúť očakávaniam dnešného sveta, pretože pre každú z nich má Pán pripravené jedinečné poslanie.

Prvý deň sa dievčatá stali členkami svojich rodov. Vytvorili si svoje erby a po splnení úloh, za ktoré dostali pečiatky na listinu, sa oficiálne kvalifikovali za francúzske rody. Večer sa po vylúštení správy od Johanky dozvedeli jej poslanie viesť svoju krajinu do boja.

Doobedie druhého dňa pozostávalo z fyzickej a psychickej prípravy na boj proti Angličanom. Zistili sme, že aj trocha blata môže priniesť kopu zábavy a že niekedy je správna taktika rovnako dôležitá ako rýchlosť. Po chutnom obede sme sa už čisté stíšili na duchovnej obnove. Večer dievčatá museli využiť znalosti, ktoré sa počas dňa naučili, aby zachránili stratené členky svojich rodov vrámci skúšky odvahy.

Tretí deň nás nezastavil ani dážď a hneď ráno sme vyrazili na túru, ktorej cieľom bol Litovský hrad. Tam na nás zaútočili Angličania. Našťastie dievčatá boli pripravené, vybavili svoje animátorky brnením a v náročnom boji zvíťazili. Po príchode sme víťazstvo oslávili spievaním karaoke a korunovaním kráľa.

Štvrtý deň sme sa zabavili vodnými hrami. Poobedie patrilo stanovišťam, ktoré už neboli až také chutné ako im predchádzajúci obed a pri ktorých dievčatá museli často prekonať aj samy seba. Večer sa v liste od Johanky dozvedeli, že ju zajali a čaká ju poprava. Ubezpečila ich však, že nemajú byť smutné a naopak majú pamätať na príklad silnej kresťanky, ktorý im zanechala. Potom nasledovala nočná hra. Dievčatá dostali krásne osobitné posolstvo a uvedomili si, akú veľkú cenu má priateľstvo.

Piaty deň sme si ešte stihli zahrať zopár hier, no potom nastal čas vrátiť sa domov. Lúčilo sa nám veľmi ťažko. Ku rodičom sa dievčatá vrátili unavené, ale s úsmevom na tvári a plné zážitkov.

Na mladé bojovníčky čakala každý deň sv. omša, ranné zamyslenia v skupinkách a spoločný večerný program. 

Patrícia Hrdinová

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

logo zsk

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center