Jarný animátorský tábor

Nielen deti potrebujú tábory, ale aj naši animátori, povedali si starší animátori a pre svojich mladších kolegov zorganizovali zážitkový víkend na upevnenie animátorskej partie.

Po dvoch rokoch útlmu činnosti v našom stredisku zapríčinenom pandémiou to naši animátori konečne roztočili. 36 mladých stredoškolákov prijalo pozvanie na teambuildingový víkend, ktorý sa uskutočnil v dňoch 1.-3. apríla 2022 na internáte SSŠ Educo na Slanickej osade. Obrazom, ktorý sprevádzal mladých celý víkend bol strom. Aktivity vychádzajúce z koreňa boli zamerané na oživenie spomienok z detstva a ich začiatkov v saleziánskom stredisku. Kmeň im pripomenul prostredníctvom štyroch blokov, že každý strom musí čerpať živiny z pôdy, aby mohol prinášať ovocie a že ľahšie sa žije stromom pohromade v lese ako jednotlivcom. Tretí deň patril plodom, ktoré strom produkuje: mladí rozmýšľali ako by konkrétne mohli svoje dary a talenty využiť pre druhých.

Do organizácie boli okrem dvoch bratov saleziánov zapojení ďalší desiati starší študujúci, či pracujúci animátori. Spätná väzba účastníkov bola pozitívna, z víkendu si odnášali nové, či upevnené priateľstvá.

video: Monika Huráková

 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor01
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor02
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor03
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor04
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor05
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor06
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor07
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor08
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor09
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor10
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor11
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor12
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor13
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor14
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor15
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor16
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor17
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor18
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor19
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor20
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor21
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor22
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor23
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor24
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor25
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor26
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor27
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor28
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor29
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor30
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor31
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor32
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor33
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor34
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor35
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor36
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor37
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor38
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor39
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor40
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor41
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor42
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor43
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor44
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor45
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor46
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor47
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor48
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor49
 • 2022_04_01-03_jarny_animatorsky_tabor50
 

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center