Pôstne popoludnia 2022

V čase kedy omicron na Slovensku doznieval a opatrenia sa začali uvoľňovať sme v našom saleziánskom stredisku pomaly rozbiehali aktivity aj pre rodiny s deťmi, kreatívne pôstne popoludnia boli jedným z nich.

Na prvom popoludní sme sa dotkli výtvarnou formou siedmich skutkov telesného milosrdenstva a popritom zahrali aj spoločenské hry. Druhé a tretie popoludnie patrilo výtvarnej tvorbe: maľovali sme na všetko, čo sme našli: papier, stužky i kamene. Štvrté popoludnie patrilo výrobe korbáčov a veľkonočných kraslíc. Do aktivít boli naplno vložení saleziáni spolupracovníci.

 • 2022_03_postne_popoludnia01
 • 2022_03_postne_popoludnia02
 • 2022_03_postne_popoludnia03
 • 2022_03_postne_popoludnia04
 • 2022_03_postne_popoludnia05
 • 2022_03_postne_popoludnia06
 • 2022_03_postne_popoludnia07
 • 2022_03_postne_popoludnia08
 • 2022_03_postne_popoludnia09
 • 2022_03_postne_popoludnia10
 • 2022_03_postne_popoludnia11
 • 2022_03_postne_popoludnia12
 • 2022_03_postne_popoludnia13
 • 2022_03_postne_popoludnia14
 • 2022_03_postne_popoludnia15
 • 2022_03_postne_popoludnia16

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center