Chlapčenský pobytový tábor

Aj chlapci zažili týždenný tábor kde museli zvládať rôzne zručnosti, zdolávať disciplíny, aby sa prekonávali a tak sa čo najlepšie pripravili na záverečný výstup.

Tento rok bola témou tábora EVEREST. Celý tábor bol prípravou na záverečný výstup na Mount Everest, teda na našu Babiu horu. Skupina 20 animátorov pracovala veľmi pekne, čo sa odrazilo aj na príjemnej atmosfére. Program bol pretkávaný scénkami, ktoré si nacvičili prípravkári. Najkrajším momentom tábora bolo, že na výstupe sa zúčastnili všetci chlapci a čo bolo prekvapujúce, že aj všetci naňho vystúpili. Prekonali sa tešili sa z toho.

 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_001
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_002
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_003
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_004
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_005
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_006
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_007
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_008
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_009
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_010
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_011
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_012
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_013
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_014
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_015
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_016
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_017
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_018
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_019
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_020
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_021
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_022
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_023
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_024
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_025
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_026
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_027
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_028
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_029
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_030
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_031
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_032
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_033
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_034
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_035
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_036
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_037
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_038
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_039
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_040
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_041
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_042
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_043
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_044
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_045
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_046
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_047
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_048
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_049
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_050
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_051
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_052
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_053
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_054
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_055
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_056
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_057
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_058
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_059
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_060
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_061
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_062
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_063
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_064
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_065
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_066
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_067
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_068
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_069
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_070
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_071
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_072
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_073
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_074
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_075
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_076
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_077
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_078
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_079
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_080
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_081
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_082
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_083
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_084
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_085
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_086
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_087
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_088
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_089
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_090
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_091
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_092
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_093
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_094
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_095
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_096
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_097
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_098
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_099
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_100
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_101
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_102
 • chlapcensky_pobytovvy_tabor_2023_103

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center