Letný prímestský tábor 2023

V dňoch 21.-25.8. prebehol znova – ako tradične – na konci prázdnin Letný prímestský tábor. Tento krát v príbehu Čarovného meča od kráľa Artuša.

Budovali sme spoločne svoje pozitívne vlastnosti, aby sme pomohli získať stratený čarovný meč. Tábor bol obohatený o výjazd von a to na Oravský hrad v aquacity DK. Prežili sme tiež nocovačku pre starších. Starší animátori mali program pekne pripravený a mladší animátori sa zaúčali ako "byť prítomný medzi deťmi." Príjemnej atmosfére pomohlo aj dobré počasie. Deti aj animátori odchádzali z tábora vyšťavení a povzbudení zároveň.

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou  "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" k dispozícii tu. Zodpovedná osoba - kontakt.

© 2018 Saleziáni Don Bosca v Námestove.. All Rights Reserved. Designed By Creative Center